Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Martin  Luther

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

18.11.1483 -     18.2.1546

Nemecký cirkevný reformátor , zakladateľ nemeckého protestantizmu . Teológ , filozof, vynikajúci znalec biblie. Študoval aj niektorých reformátorov  a stredovekú mystiku. Základné myšlienky svolej reformy církve sformuloval v 95 tézach ( 31.10.1517  ich pribil na dvere chrámu vo Wittembergu). Bol proti odpustkom a vyzval všetkých , čo s ním nesúhlasia , k verejnej disputácii. Tým bola zahálená takzvaná nemecká reformácia. Luther hlásal, že spasenie je možné dosiahnuť predovšetkým cez vieru samu. 1519 sa v Lipsku verejne prihlásil k názorom J.Husa. 1520 ho pápež uvrhol do kliatby cirkevnou bulou ( pápežská listina s kovovou pečaťou - z olova ). Luther ju neskôr verejne spálil. 1521 na zasadnutí ríšskeho snemu vo Wormse bol vuzvaný , aby svoje tézy odvolal. Po tom , jako bol prehlásený kacírom sa stiahol  z verejného života  a  na hrade Wartburg prekladal bibliu do nemčiny.Jej preložením položil základy k spisovnej nenčine. Písal tiež náboženské spisy a traktáty ( pojednanie o náboženských otázkach ).1529 na zasadnutí ríšskeho snemu vo  Špýre predložili vyznávači Lutherových zásad  protest proti zákazu reformácie ( odtiaľ protestanti ). O rok neskôr spísal jeho žiak  Melanchtom základné články viery , ktoré boli predložené cisárovi  na  zasadaní ríšskeho snemu v Augusburgu . boli to takzvané aufsburské konfesie  a boli základom luteránskej církve.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka