Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Martin Rázus (1888 - 1937)

- patril do prechodnej generácie. Vplýval na neho symbolizmus a literárna moderna.

Z tichých a búrnych chvíľ

- témou je túžba po aktivite, Prométeovská túžba - túžba urobiť niečo pre ľudí.

Prometeus - stotožňuje sa s antickým hrdinom, snaží sa vniesť svetlo do života ľudí svojou poéziou, ale za to sa nedočká odmeny, ale iba závisti, a preto autor nie je spokojný.

To je vojna

- reaguje na 1. sv. vojen, vyjadruje bolesť, utrpenie

Matka - matka zomiera v noci na stanici, keď márne vyčkávala na syna vracajúceho sa z vojny.

poéma Stretnutie - básnická skladba bola napísaná krátko pred smrťou. Bilancuje svoj život, je rozhovor s matkou. Básnik si uvedomuje, že sa dostal tam, kde nepat­ril, cítil sa ako kameň v panskej záhrade, v závere verí v lepšiu budúcnosť.

Ahasver, Stretnutie - uvedomil si vlastné ideové omyly

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka