Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Púchov

Púchov je menšie priemyselné mesto na severozápade Slovenska pri hraniciach s ČR.

V minulosti i dnes je križovatkou ciest z východu na západ a zo severu na juh. Púchov obkolesuje veniec hôr, ktorý tvoria Biele Karpaty ( vrchol Keblie ), Javorníky a Strážovské vrchy, pokryté hlbokými lesmi, plnými zveri.

Počet obyvateľov sa od začiatku tohto storočia späťnásobil. Dnes má mesto takmer

20 000 obyvateľov. V roku 1932 bola postavená hať v Dolných Kočkovciach, ktorá bola súčasťou hydrocentrály v Ladcoch. Po roku 1945 sa mesto pomaly stávalo priemyselným            centrom. Roku 1949 sa začala stavať Priehrada mládeže, ktorá bola jedným s prvých diel socializmu. Pracovalo na nej niekoľko tisíc brigádnikov, ktorí robili neodborné práce. Kôli stavbe sa musela prekladať železničná trať, likvidovať dva mosty, čiastočne zdemolovať Nosice a Milochov. Úplne zanikla dedinka Okrut. Priehradný múr je 36 metrov vysoký a takmer pol kilometra dlhý. Priehrada mládeže siaha až k Považskej Bystrici. Jej prvoradým cieľov je výroba elektrickej energie. Prameň, na ktorý pri výstavbe narazili bol vyvedený potrubiami k Nosiciam. Dnes sú to Kúpele Nimnica.

V roku 1947 začali stavať továreň na výrobu pneumatík a dopravných pásov Matador.

V tej dobe to bola pôvodne filiálka bratislavského Matadoru. Významne zasiahla do vývoja mesta.. Obrovský závod vytvára na okraji Púchova veľkú osobitnú štvrť. V súčasnosť o dobrom mene Matadoru svedčí aj medzinárodná kontraktačno - predajná výstava Interguma.

Púchov býval v minulosti centrom ovocinárstva a obchodu spojeného s ovocím I širokým sortimentom poľnohospodárskych výrobkov. Túto úlohu dodnes spĺňajú mäsokombinát, pekáreň, Poľnonákup Agrozon, Zdroj Univo a ďalší.

Počas socializmu bola zdemolovaná väčšina stredu mesta. Zostal tu už len župný dom, ktorý v tom čase spustol. Domu sa ujala odevná firma Sipox - Rolný, ktorá sa postarala o jeho rekonštrukciu.

Roku 1944 textilná firma Rolný založila nový veľký závod, ktorý bol v roku 1948 znárodnený a premenovaný na Makytu. Tento závod jestvuje dodnes a špecializuje sa na výrobu dámskej, dievčenskej a detskej konfekcie.

Mesto Púchov je priemyselne vyspelé mesto z bohatou históriou. Má samostatnú nemocnicu s poliklinikou - Zdravie a.s., Dom kultúry, športový areál ŠK Matador. Majú tu pobočky významné banky - Všeobecná Úverová banka, Slovenská Sporiteľňa, Tatra banka, ČS Obchodná banka,..

V meste sa nachádza niekoľko základných i stredných škôl - Gymnázium, SOU Chemické, SPŠ Chemická, SOU Odevné, SPŠ Odevná, Hotelová akadémia, atd.

V roku 1996 bola v Púchove zriadená aj Fakulta Priemyselných Technológii ako samostatná fakulta Trenčianskej univerzity.

 

História administratívy:

Najstaršia písomná zmienka o Púchove je z roku 1243. Mesto bolo križovatkou ciest a remeselné centrum. Neskôr sa stalo významným priemyselným mestom. Roku 1923 sa stalo okresom, ktorý bol však veľmi malý a jeho územný tvar bol odlišný od dnešného - samotné mesto nemalo ani 5000 obyvateľov. Územné reformy v roku 1960 ho zbavili funkcie okresu a územie pripadlo k okresu Považská Bystrica. V súčasnosti je znovu okresom a sídlom orgánov štátnej správy.

Za tento súbor vďačíme:
Branislav Zríny
zriny@bb.telecom.sk
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka