Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Mikuláš   I. 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

18.5.1868     -  17.7.1918

Od roku 1894 bol ruským cárom. Bol synom Alexandra III. Ako prvý z ruských panovníkov získal vinikajúce vzdelanie , najmä v oblasti ekonómie a práva. V počiatkoch svojej vlády sa snažil dokončiť liberalizačné reformy svojho otca a deda. Bol vytvorený parlament ( duma ) a predseda clády P.A.Stolypin sa zaslúžil o poľnohospodársku  reformu. Expanzívna zahraničná politika  Ruska a Ázii stroskotala behom Rusko – japonskej vojny 1904 – 1907.  Jej dôsledkom bola revolúcia  1905 – 1907. Po jej potlačení sa Mikuláš I. Celkom stiahol z vedenia vlády , ktorú sčasti prevzala dvorská kamarila , v ktorej pod vplyvom cárovny získal rozhodujúce slovo G.J.Rasputin.Na základe zmlúv s Francúzskom a Veľkou  Britániou  vstúpilo Rusko roku 1914 do prvej svetovej vojny. V ťaženiach proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku stratilo  v rokoch 1914 – 1915 celú vycvičenú kádrovú armádu. Nedostatok vojenského materiálu a nestabilizované vojenské kádre , systematicky ovplyvňované protivojnovou propagandou opozície privodili politickú destabilizáciuRauka, ktorá viedla k revolúcii 1917. Cár bol 2.3.1917 donútený abdikovať a spolu s celou rodinou bol internovaný v cárskom Sely. Neskôr na nátlak bolševikoov bol prevezený do Toboska. Po revolúcii 1918 na  priamy rozkaz moskovského boľševického vedenia tu bola celá cisárska rodina vyvraždená.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka