Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Mikulas Kasarda

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 26. jula 1925 v Sacurove v rolnickej rodine. Do ludovej skoly chodil v rodisku, do mestianskej vo Vranove a Secovciach. Gymnazium navstevoval v Michalovciach v rokoch 19391945. V rokoch 19461950 studoval slovencinu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Po absolvovani zakladnej vojenskej sluzby roku 1952 sa stal redaktorom literarnodramatickej redakcie Cs. rozhlasu v Kosiciach. Potom sa stal stredoskolskym profesorom. V rokoch 19541969 ucil na Gymnaziu v Secovciach, v rokoch 19691986 na Gymnaziu v Michalovciach. Zije na dochodku v Secovciach.

Prve basne publikoval uz v rokoch stredoskolskych studii v casopise Novy rod, ako posluchac filozofie v Slovenskych pohladoch a v Tvorbe. Knizne debutoval basnickou zbierkou Sirokymi ulicami (1953), v ktorej vyjadril lasku a obdiv k rodnemu zemplinskemu kraju. Tieto motivy a temy nachadzame aj v jeho druhej basnickej zbierke Kohuti spev (1958). Z hladiska formy sa pridrziava tradicnych strofickych foriem a viazaneho versa. V basnickej zbierke Pre teba (1963) sa vyrazne zmenila optika jeho basnickeho pristupu k vyberu tem a ich poetickemu spracovaniu. Do jeho lyriky prenikli aj motivy smutku, osamelosti a trpkosti zo sklamani. Nasledujuca basnicka zbierka Predletie (1974) je vyberom z jeho dovtedajsej basnickej tvorby, do ktorej zaradil i cast rukopisnych alebo casopisecky publikovanych juvenilii. Tematicke i strukturnoformalne obohatenie jeho poetiky znamena basnicka zbierka Krajinske dazde (1982) motivicky sa viazuca k rodnemu Zemplinu. Nasledujuce dve zbierky basni Nizinny spev (1985) a Cesta lukami (1985) su vybermi z basnikovej celozivotnej tvorby, vydanymi pri prilezitosti jeho zivotneho jubilea. V prvom pripade ide o kriticky vyber, v druhom o autorsky. Pokusom o basnicku syntezu poznania i preziteho je zbierka Zapocet (1990). Autor sa v nej vratil k svojim ucitelskym skusenostiam a zazitkom, ktore sa mu stavaju symbolickym a metaforickym vychodiskom na nastolenie zavaznych celospolocenskych tem.

M. Kasarda sporadicky publikoval aj poeziu pre deti. Cast z nej publikoval v zbierke Lopta na oblohe (1962). Preklady z klasickej nemeckej a madarskej poezie publikoval v casopisoch a roznych antologiach.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka