Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Milan Augustin

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 21. augusta 1947 v Banskej Stiavnici. Do zakladnej skoly chodil v rodnom meste. Potom tu studoval na Banickej skole, kde roku 1967 zmaturoval. V rokoch 1975 az 1979 studoval estetiku a vedy o umeni na FF UK v Bratislave. Sukromne studoval aj maliarstvo a svoju tvorbu predstavil doteraz na strnastich samostatnych vystavach. Po skonceni vysokoskolskeho studia pracoval ako historik umenia a projektant v Projektovom ustave kultury v Bratislave. V rokoch 19801988 posobil v Statnych restauratorskych atelieroch v Bratislave, od roku 1986 vo funkcii riaditela. V rokoch 19811993 bol pracovnikom Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave, Uradu vlady SR a novinarom, v rokoch 19941995 bol v slobodnom povolani. Od roku 1996 je odbornym pracovnikom Narodneho literarneho centra v Bratislave, v sucasnosti je riaditelom sekcie historickych studii. V rokoch 19921994 bol tajomnikom predsedu Svetoveho kongresu Slovakov Leopolda Danihelsa.

Spociatku sa literarne angazoval ako kulturny publicista. Spolu s J. Handzarikom roku 1990 ziskal Cenu Sloveny v New Yorku za historicke eseje Roky hladania, ktore priblizuju historiu ceskoslovenskych vztahov od polovice 19. storocia do roku 1938. Je autorom libreta a scenara Muzea zidovskej kultury na Slovensku v ramci Slovenskeho narodneho muzea. O tejto problematike vydal knihu Kratke dejiny Zidov (1991). Zaujem o historiu tazby a spracovania drahych a farebnych kovov, najma medi a obchodu s nou, ho priviedol k napisaniu knihy Cesty medenych a bronzovych bohov (1993). Opisal v nej historiu spracovania kovov, hlavne medi, do konca obdobia antiky a trasy ciest obchodovania s nimi. V knihe Kovove krizovatky pani historie (1994) opisal dejiny metalurgie a obchodnych vztahov v strednej Europe a na uzemi dnesneho Slovenska do konca 17. storocia. Pokracovanim tohto diela je kniha Cesty za obzor (1994). Sleduje v nej obdobie arabskej expanzie, vztahy starych Slovanov a Slovienov s arabskym Spanielskom a Portugalskym kralovstvom, ako aj dejiny zapadoafrickych objavov, kde v obchode s otrokmi figurovali aj medene a bronzove platidla manillas, ktore sa zhotovovali z medi vytazenej na Slovensku. V knihe Hladanie suvislosti (1995) formou historickych eseji zobrazil najstarsie dejiny Slovanov a ich suvztaznost medzi svetom starych Hebrejcov od dob antiky az po sucasnost. Cyklus knih o spracovani kovov a obchodovani s nimi uzatvara dielo Tajomstvo rise Benin (1996). V knihe Posledny sud stiavnickeho banika (1996) sa vratil do historie rodneho mesta. Madarskoslovenske vztahy od najstarsich cias do sucasnosti zmapoval v knihe Hladanie vztahov I (1996), Hladanie vztahov II. (1997). Zdoraznil v nej najma obdobie prichodu starych Madarov do Karpatskej kotliny a v tejto suvislosti priniesol mnohe nove pohlady na tuto problematiku. Na tento cyklus nadvazuje kniha Hladanie ciest, cast I., ktora rozobera problematiku euroazijskych vztahov od obdobia stahovania narodov az do 18. storocia, v ktorej sa nevyhyba ani problematike vzniku krestanstva a neznamych osudov Jezisa Krista.

Roku 1997 bol komisarom vystavy Napisane zostava, ktora na nadvori Bratislavskeho hradu predstavovala vyber faksimilii najstarsich zachovanych pisomnych dokumentov viazucich sa k obdobiu Velkej Moravy. Roku 1998 viedol expediciu C98 do Sinajskej skalnej puste v Egyptskej arabskej republike, do Klastora sv. Katariny s cielom zdokumentovat hlaholske pisomne pamiatky Euchologium a Sinajsky zaltar (spolu 420 stran), ktore boli predstavene v tomto case vo forme faksimilii na vystave v Banskej Bystrici.

Do tlace je pripravene dalsie pokracovanie knihy Hladanie ciest II., ktora hovori o dejinach Tibetu a okolitych krajinach spojenych s tibetskym lamaizmom a vztahmi s Cinou.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka