Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


M I L A N   R Ú F U S

Jeho prvá zbierka má názov AŽ DOZRIEME. Témou je vojna a mier, domov, matka, otec, starí rodičia, príroda a láska. Nadviazal na neosymbolizmus. Čerpal z ľudovej slovestnosti, používa veľa metafor a personifikácií. Prichádza s pochybnosťou, či ľusia už natoľko dozreli, aby po vojnových skúsenostiach vedeli vybudovať spoločnosť, v ktorej človek človeku nebude viac ubližovať. Jeho zistenie nie je veľmi optimistické, pretože nenávisť v ľuďoch ešte ostala.

Z tejto zb. je známa báseň Na chotári malá jeseň sedí. Autor v nej opisuje moment lúčenia. Báseň má znaky symbolizmu. Opisuje jeseň, smutnú, ale pestrofarebnú, keď sa lyrický hrdina, každú jeseň lúči s domovom, s matkou. Odchodom nastáva samota, clivota a odlúčenosť. Matka trpezlivo syna čaká a vždy ma pripravenú misku aj pre neho.

Po tejto zb. napísal zb. V ZEMI NIKOHO. Vydal ju ako triptych, je tu vidieť jeho príklon k výtvarnému umeniu, kt. naplno prejavil v ďalších zbierkach. Básne sú nerýmované, písané voľným veršom.

Ďalšie zbierky:

-        CHLAPEC
-        CHLAPEC MAĽUJE DÚHU
-        STOL CHUDOBNÝCH
-        ZVONY
-        ĽUDIA V HORÁCH
-        HĽADANIE OBRAZU

Svoju tvorbu prehodnotil v zbierke NESKORÝ AUTOPORTRÉT.

Písal aj pre deti.

Rúfusová poézia vyjadruje dobro, lásku, humanizmus. Všetko čo opisuje v poézii sám hlboko precítil.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka