Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


MATURITNÁ OTÁZKA è

MATURITNÁ OTÁZKA č.4 B

Modálnosť viet

 

Pri tvorbe viet vyjadrujeme k obsahu vety rozličné postoje, upravujeme obsah vety ako možný, alebo nevyhnutný, vyjadrujeme presvedčenie o jeho pravdivosti. Postoj hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti možno vyjadriť štyrmi typmi viet:

 

Oznamovacia veta

spôsob:  a.) oznamovací

         b.) podmieňovací

Prídem.

Prišiel by som.

Opytovacia veta

opytovacie zámeno,

slovosled

Už neprídeš ?

Kedy prídeš ?

Rozkazovacia a

žiadacia veta

rozkazovací spôsob

neurčitok

Otvorte !

Otvoriť !

Želacia veta

Oznamovací spôsob

Podmieňovací spôsob

Že sa mi neutopia.

 

Vo vete sa možno vyjadriť:   - možnosť

                              - nevyhnutnosť

                              - zámer

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka