Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Napoleón I.

 Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

15.8.1769 -  5.5.1821

Vlastným menom Napoleón Bonaparte , pôvodne  Buonaparte.Francúzsky cisár  1804-1814 a v březnu až červnu 1815. Bol potomkom korzickej šľachtickej rodiny. Po rozchode s korzickým separatizmom ( hnutie za oddelenie  jedného národa od druhého al. Menšín od štátu v ktorom žijú. ) ušie do Francúzska.Roku 1793 sa stal brigádnym generáom ( za osobný podiel na dobytí Toulonu ). Roku 1795 potlačil roajalistické povstanie v Paríži. Jeho mocenský vzostup bol zreteľný najmä po zblížení s direktŕiom a po  manželstve s Jozefínou Beauharnaisovou v roku 1796. Roku 1797 donútil Rakúšanov k uzavretiu mieru. 1798-99 viedol  ťaženie do Egypta . Neúspechy direktória a jeho rastúca popularita mu umožnili v listopadu 1799 štátny prevrat. Podľa novej ústavy sa stal prvým a v srpnu 1802 doživotným konzulom. Obnovis systém sesterských republík v Taliansku , reorganizoval štátnu správu a vybudoval armádu. Upevňoval republikánsku diktatúru,ktorá prerátla v diktatúru osobnú. Roku 1804vyhlásil cisárstvo. 1805 bol korunovaný kráľom  Talianska ( Horného Talianska ). Svojich bratov Jozefa, Ľudovíta ,Jerôma a švagra J.Murata dosadl ako kráľov teritórií závislých na Franzúzsku. Zvíťazil v 2. Koaičnej vojne , revolučný boj proti cirkvi ukončil  roku 1801 konkordátom ( dohoda medzi vládou štátu  a medzi pápežom  ako hlavou rímsko-katolíckej cirkve  o úprave postavenia cirkve na území štátu a vzájomných vzťahoch. Konkordát ni je medzinárodná zmluva  , pretože rímsko -–katolícka cirkev nie je subjektom medzinárodnáho práva . ) s áežom. 1804 vydal CDE CIVIL , ktorý ovplyvnil aj európsky právny vývoj. 1806 pod Napoleónovým protektorátom  bol vytvorený Rýnsky zväz,čím zanikla svvätá ríša rímska. Napoleónova expanzionistická politika a stretnutie imperiálnych cieľov Francúzska  a Británie  viedly roku 1803 k vojne , ku ktorej sa pridružili ďaľšie kontinentálne vojny ( napoleónske vojny ) .Počas nich zaistil Francúzsku mocenskú prevahu nad štátmi západnej a strednej Európy. Výsledkom novej politickej situácie a mocenských kalkulácií bolo jeho 2.manželstvo s dcérou rakúskeho cisára Františka 2. Máriou Luisou v roku 1810.  Porážka vo vojne s Ruskom  roku 1812 prispela k rozpadu cisárstva. Roku 1814  bol protifrancúzskou koalíciou donútený vzdať sa trónu  a bo lvykázaný na ostrov Elba. Rou 1815 sa opäť trónu zmocnil ( 100-denné cisárstvo ) . Po prehratej bitke pri Waterloo abdikoval – to bolo 22.6.1815. Posledné roky života strávil ako zajatec Britov na ostrove sv. Heleny.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka