Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Obed, večera

Obed a večera bývajú veľmi slávnostnou, oficiálnou a prevažne najnákladnejšou formou spoločenského stretnutia. Pri väčších slávnostiach sa usporadúva tzv. banket, na ktorom sa zúčastňuje niekoľko desiatok hosťov. Na začiatok obeda v európskych krajinách je najvhodnejší čas medzi 12. až 14. hodinou a začiatok večere obvykle medzi 19. až 21. hodinou.

Hostia by mali prísť v čase uvedenom na pozvánke a ich účasť sa vopred zisťuje a potvrdzuje. Privítaným prichádzajúcim sa najprv ponúkne aperitívne víno, miešaný nápoj, ovocná šťava, prípadne vodka alebo iný alkoholický nápoj, a drobné slané alebo syrové pečivo. Počas aperitívu majú hostia čas na zoznámenie. Na zasadacom poriadku, ktorý by mal byť pri dverách do jedálne si zistia, kde budú sedieť. Potom, čo sa všetci zídu, zoznámia sa a vypijú aperitív, pozvú hostitelia prítomných do jedálne. Aperitív sa podáva v oddelenom salóniku alebo ak nieje k dispozícii tak sa podáva pri stole. K stolu si prvá sada hostiteľka, až po nej ostatný hostia na miesta označené menovkami. Ak sa nejaký chod podáva dva razy a niekto z hosťov si poslúži druhý raz, potom si takisto hostitelia vezmú druhý raz z ohľadu na hosťa, ktorý by inak jedol sám. Po jedle od stola opäť prvá vstáva hostiteľka, ktorá pozve hosťov na kávu. Ak sa jedná o pánsku spoločnosť, iniciatívu hostiteľky preberá hostiteľ.

Káva sa podáva v oddelenej miestnosti aby si hostia mohli lepšie pohovoriť v skupinách. Káva sa hosťom ponúkne nanajvýš dva razy. Tým sa obed končí a hostia po poďakovaní a rozlúčke s hostiteľmi odchádzajú. Prvá odchádza manželka najvážnejšieho hosťa.

Ak hostia chcú ešte po večeri posedieť a porozprávať sa medzi sebou, ponúkne sa po káve a digestíve po krátkej prestávke ešte whisky so sódou alebo džús, prípadne pivo alebo sódovka.

Obed bez manželiek, či manželov má vyslovene pracovný charakter. Tam sa káva môže podávať priamo pri jedálnom stole. Obed ukončí hostiteľ, nie hlavný hosť. Neprechádza sa do ďalších miestností. Takéto obedy sa obyčajne, usporadúvajú cez poludňajšiu prestávku medzi rokovaním, ktoré veľmi obmedzuje čas obeda.

Niekedy sa z večere stáva širšia beseda, ktorá sa predĺži dlho do noci. Kávou po večerí sa stretnutie nekončí. Naopak, až potom sa začína voľnejšia zábava, tanec, spev a podobne. Okolo polnoci sa preto môže podať držková polievka alebo guláš, aby hostia neodchádzali domov hladný.

Štefan Vantroba

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka