Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Untitled

Obraz ženy v prózach Boženy Slančíkovej Timravy

 

Ženské postavy v dielach B. S. Timravy sú rozdelené do troch základných skupín :

- kladné,
- záporné,
- autobiografické.

Pričom aj keď je postava kladná autorka jej pripisuje aj niektoré záporné vlastnosti a naopak ak je postava záporná pripisuje jej aj kladné vlastnosti.

Odrzkadluje sa to napríklad v diele Hrdinovia, kde väčšina žien trpí pre vojnu (Matejovie, Demáková), ale niektoré ženy sa tešia, ako napríklad Zuza Pekovka, ktorá cíti určité zadosťučinenie, keď na vojne umiera jej bývalý milý, Ďurko, ktorý ju opustil kvôli Anke Matejovie, a teší sa, že jej muž Paľo zostáva doma (hrbáč).

Do záporných ženských postáv patrí aj postava Anče-Zmije, ktorej charakter je značne rozporný, vnútri je citlivá a nežná, ale osobné nešťastie ju robí navonok zádrapčivou a zlou. Vášnivo túži po láske a po vlastnej rodine, ale zmrzačenej jej zostáva len túžba a bôľ z radosti iných a z vlastného údelu.

Podobne ako v diele Veľké šťastie, kde opisuje Józu Jakubovičovú ako bezočivú, pretože povie každému do očú aj to najnepríjemnejšie pravdu čo pramení z jej vnútornej bolesti z neopätovanej lásky.

Tretí typ postáv tvoria autobiografické postavy, kde sa autorka opisuje ako vnímavá a citlivá osoba, ktorá sa ťažko podrobuje malomeštiackym spoločenským konvenciám a má odvahu o všetkom premýšľať a všetko samostatne posudzovať. Uvedomuje si, že vlastne u nikoho nenašla pochopenie, všetkým je cudzia.

V diele Všetko za národ vystupuje pod menom Viera Javorčíková, si s odstupom času premieta svoju mladosť a od nej vlastnú cestu k literatúre, ktorý tak významne poznamenali osudy samej spisovateľky.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka