Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


OLDŘICH

*(?), (?),V9.11.1034, (?); český kníže

Svému nejmladšímu synovi určil kníže Boleslav II. úděl na Žatecku. Pro úklady knížete Boleslava III., který ho chtěl dát zabít, uprchl z Čech a spolu s bratrem Jaromírem a matkou pobýval u bavorského vévody Jindřicha. Po Vladivojově smrti byli povoláni do Čech, Boleslavovým působením však byli opět vypuzeni. Po nástupu Jaromíra na trůn se Oldřich vrátil na Žatecko. Zde se, přestože byl již ženat, seznámil s prostou selkou Boženou, s níž měl syna Břetislava. Ten se narodil nejspíše roku 1002. Na jaře roku 1012 provedl Oldřich státní převrat a sesadil z trůnu neschopného bratra Jaromír. Oldřich byl energický až bezohledný muž. Pro české předáky byl sice méně manipulovatelný než jeho politicky zcela beztvarý bratr, ale pouze on jim mohl zaručit trvání přemyslovského rodu. Proto se také byli ochotni vyrovnat s jistými ,,nesrovnalostmi" v životopise budoucího knížete, nemanželského Břetislava. Legitimaci svého syna napomohl i sám Oldřich tím, že roku 1019 dobyl zpět Moravu, kde svrhl polskou moc, a připojil ji ke svému státu. Učinil tak jedinečným způsobem ,nově dobyté území dal totiž do správy Břetislavovi. Tím se podstatně zlepšily vyhlídky Oldřichova syna na knížecí stolec.
V zahraniční politice sledoval Oldřich dlouho zájmy říše. Na počátku třicátých let se pokusil o samostatnější a výbojnější politiku v Uhrách. To ale císař Konrád nehodlal tolerovat. Když Oldřich neuposlechl příkazu, nedostavil se roku 1032 do Merseburku a nehodlal se podrobit, uspořádal proti němu císařův syn Jindřich úspěšné vojenské tažení. Roku 1033 na soudě ve Vrbně (při ústí Havoly) zbavil Konrád Oldřicha vlády a dal ho uvěznit. Zjara následujícího roku dostal Oldřich milost a vrátil se do Čech. Začal jednat s bezohledností sobě vlastní: bratra Jaromíra nechal oslepit, syna Břetislava zase vypudil ze země. Proč se tak ve druhém případě stalo, zůstává záhadou. V roce 1032 založil Oldřich sázavský klášter. Sklonek života strávil údajně výlučně u hodovní tabule. Zemřel počátkem listopadu 1034. Oldřichova vláda bývá posuzována dosti negativně. Jisté však je, že tento kníže překonal krizi českého státu. Správně pochopil, že jediným východiskem v tehdejší situaci je silná vláda jediného panovníka, a proto odstraňoval vše, co tomuto principu stálo v cestě.
Oldřich byl dvakrát ženat. Jméno jeho první manželky není známo; druhou manželkou byla Božena (*?-V1052). S ní měl jediného syna Břetislava (*okolo 1002-V10.1.1055).
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka