Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Optika, optické javy

Lom svetla

Svetlo sa šíri vzduchom rýchlejšie ako vodou, alebo sklom. Keď svetelný lúč vojde zo vzduchu do vody, svetlo sa šíri v úseku pod vodou pomalšie než nad vodou a hovoríme, že svetelný lúč sa láme.

Šošovky

Optické šošovky sú známe z okuliarov - špeciálne tvarované kusy skla, alebo umelej hmoty, ktoré lomia prechádzajúce svetlo.Rozlišujeme dva druhy šošoviek a to

Spojky - Spojné šošovky, sú v strede silnejšie ako na okraji a spájajú svetelné lúče

do jedného bodu - ohniska.(používajú sa napr. ako zväčšovacie sklo, okuliare

pre ďalekozrakých).

Rozptylky - Rozptylné šošovky, sú v strede slabšie ako na okraji a rozptyľujú svetlo

na všetky strany.(použivajú sa v okuliaroch pre krátkozrakých)

Ďalekohlady

refraktor - ďalekohlad pracujúci na princípe lomu svetla.

reflektor - ďalekohlad pracujúci na princípe odrazu svetla.

Farby

Sklenený hranol rozkladá svetlo na duhové farby t.j. červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová. Tento farebný pás sa nazýva spektrum. Pri miešaní farebných svetiel sa farby sčítavajú.

Miešaním troch základných, alebo prímarnych farieb červená, zelená a modrá, môžeme podľa intenzity tej ktorej farby dosiahnuť rôzne odtiene farieb. Je veľký rozdiel medzi miešaním farebného svetla a farbív, pretože pri farbivách sa farby odčítavajú a naopak pri svetle sa farby sčítavajú. Keď sa pozeráme na modro vymaľovanú izbu uvidíme len tú časť svetla, ktoré nebolo pohltené farbivom, pretože náter takmer všetky farby svetla pohltil, len modrá časť svetla sa od neho odrazila.

Okuliare

Keď je oko zdeformované(pretiahnuté), môže sa stať, že vzdialenosť medzi šošovkou a sietnicou je väčšia, než ohnisková vzdialenosť a to má za následok, že obraz vzdialených predmetov sa vytvorí pred sietnicou a preto ho človek postihnutý touto anomáliou vidí rozmazaný - je krátkozraký - pred oči preto dávame rozptylky.

Naopak keď je oko sploštené, môže sa stať, že vzdialenosť medzi šošovkou a sietnicou

je menšia a vtedy sa ostrý obraz vytvorí v podstate až za sietnicou a preto hovoríme, že človek je ďalekozraký - pred oči preto dávame spojky

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka