Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


OSN

- medzinárodná organizácia (založená 1945) s cieľom bojovať za ľudské práva, zabezpečiť mier, hospodársku, sociálnu, kultúrnu a humanitnú spoluprácu vo svete

- oficiálne jazyky : angličtina, ruština, francúžtina, španielčina, čínčtina, arabčina

- sídlo OSN - New York : hlavné orgány, valné zhromaždenie, medzinárodný súdny dvor, sekretariát, hospodárska, sociálna a poručenská (dozeranie na vývoj bývalých kolónií) rada

Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd

- prijatá 1948 valným zhromaždením OSN

+ 1966 pakt OPP (občianskych, politických práv), pakt ESKP (eko., soc. a kultúrnych práv)

+ 1976 dobrovolný protokol k OPP, nebol prijatý všetkými štátmi OSN, je súčasťou MCHOSN

Medzinárodná CHarta OSN

1) všetci ľudia sa rodia slobodný a seberovný, majú rovnaký nárok na LP a S

2) rovnaké právo na slobodu, život, osobnú bezpečnosť

3) právo byť právnickou osobou

4) právo na ochranu (zákonom)

5) právo na súkromie

6) slobodu pohybu

7) vzdelanie

8) povinnosti voči spoločnosti (najmä podriadenosť zákonu)

zvyšok - sociálne práva - na rodinu, manželstvo, vlastnenie majetku, prácu, kultúrny život (sloboda svedomia, náboženstva, presvedčenia, prejavu), ...

Práva dieťaťa - 1.spísanie = konvencia práv dieťaťa

platí pre deti od 0 do 18 rokov, bez rozdielu na všetko, žiadna diskriminácia

- všetci sa majú snažiť robiť pre deti no najlepšie

Politické práva.

- právo na meno a národnosť, sloboda vyjadrovania sa, vyznania a náboženstva, stretávania iných ľudí, na súkromie, informácie, ochranu pred zlým zaobchádzaním, domácim zamknutím

- deti sú trestané podľa veku (do väzenia len v krajnom prípade)

Kultúrne a Ochranné práva

- právo na život, životný štandard, dennú starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, práva postihnutých, zdravé životné prostredie, vzdelanie, oddych, ochranu pred výkonom škodlivej práce, nebezpečnými drogami, pohlavným zneužívaním, vojnou (na vojnu len 15-18r., v prípade, že ich nemá kdo nahradiť)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka