Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


OSNOVA ŽIVOTOPISU

1. Dátum a miesto narodenia, ostatné miesta stáleho pobytu

2. Meno a povolanie otca, matky, súrodencov

3 Priebeh vzdelania (roky)

4. Schopnosti, záujmy, záľuby (jazykové, umelecké)

5. Zdravotný stav

6. Cieľ, ktorý chcem dosiahnuť,

7. Dátum, miesto a vlastnoručný podpis

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka