Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ján  Pavol  II.

(referát)

 Pápež Ján Pavol II. je 264. nástupcom apoštola Petra na jeho rímskom stolci, viditeľnou hlavou katolíckej cirkvi a suverénom Vatikánskeho štátu.

Pred nástupom na pápežský trón ho ľudia poznali pod menom Karol Wojtyla. Narodil sa 18. mája 1920 v mestečku Wadowice neďaleko Krakowa v Poľskej republike. Po absolvovaní gymnázia v rodisku sa rozhodol pre štúdium na Filozofickej fakulte Jagelonskej univerzity v Krakowe. Mal veľký záujem o literatúru a divadlo a chcel sa mu venovať. Plány mu však prekazila vojna a okupácia Poľska. Keď mu znemožnili štúdium na univerzite, bol nádenníkom v kameňolome, potom kuričom v továrni. Súčasne sa venoval divadlu ako herec, režisér i autor. Písal aj básne. Ešte počas okupácie začal tajne študovať teológiu. 1. novembra 1946 ho krakowský arcibiskup kardinál Adam Sapieha vysvätil za kňaza. Po vysviacke pokračoval v štúdiu filozofie a teológie v Ríme. Po návrate do Poľska sa aktívne venoval pastorácii a súčasne aj vedeckej práci. Prednášal aj na Katolíckej univerzite v Lubline. Široko rozvinul pastoračnú činnosť medzi študentmi a mladými ľuďmi. Zaujímal sa o problémy svojich súčasníkov, o vedu , kultúru, umenie a spoločenský život. Mal veľmi rád šport, ba športoval pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo. Písal básne, divadelné hry, články, knihy.

Jeho mnohotvárna činnosť dostala nové podoby, keď ho pápež Pius XII. v lete roku 1958 vymenoval za pomocného krakowského biskupa. Po smrti arcibiskupa Eugeniusza Baziaka v roku 1962 sa dostal ako kapitulný vikár na čelo Krakowskej arcidiecézy. Viedol ju vyše 16 rokov - od roku 1964 ako jej arcibiskup a od júna 1967 ako kardinál. Aktívne sa zúčastnil na Druhom vatikánskom koncile(1962-1965) a spolupracoval s pápežom                   Jánom XXIII. a Pavlom VI. na rozvíjaní všetkého čo mohlo pomôcť cirkvi. Veľa cestoval po Európe a iných svetadieloch a zbieral skúsenosti, ktoré mu stále pomáhajú v jeho pastoračnom učinkovaní.

Po náhlej a nečakanej smrti pápeža Jána Pavla I. (ktorý bol v pápežskej službe iba         33 dní) konkláve kardinálov 16. októbra 1978 zvolilo Karola Wojtylu za pápeža. Po štyri a pol storočí sa stal prvým pápežom netalianskeho pôvodu. Jeho pôsobiskom prestal byť Krakow a stala sa ním svetová cirkev a celý svet.

Čerpal som z knihy Pápež Ján Pavol II.
Vyhotovil: Ján Porázik

Zdroj: www.bystro.host.sk
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka