Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Perikles

Asi(495-429 p. n. l.)

Politik, rečník a zástanca demokracie v starovekých Aténach. Historici Tukydides a Plutarchos ho chváli ako čestného, nepodplatiteľného človeka. Bol vedúcou postavou kultúrneho a politického života Atén v ich zlatom období druhej polovice 5 st. pred naším letopočtom. Slávu si získal roku 462 ako kritik výsad aeropágu, mocnej aristokratickej rady, a stal sa vodcom hnutia za väčšiu demokraciu. Roku 454 ju aj skutočne presadil: väčšina slobodných aténských obyvateľov mužského pohlavia mohla od tých čias vykonávať ktorýkoľvek úrad vlády, všetky rozhodnutia súdov a mestského zhromaždenia podliehali väčšinou hlasovaniu a úradníci brali štátny plat.

Perikles aténsku ríšu rozšíril prostredníctvom Délskeho Spolku, konfederácie gréckych štátov. Roku 440 zlikvidoval povstanie na ostrove Samos. Osobne viedol vojenskú výpravu na Čierne more, aby zaistil bezpečnú dopravu obilia z jeho pobrežia do Atén. Roku 447 začal rozsiahly program výstavby pamätníkov – vtedy vznikol aj chrám bohyne Atény Panteou na Akropole. Keď roku 431 vypukla Peloponézska Vojna so Spartou, presvedčil Aténčanov, aby sa z vidieka uchýlili za hradby mesta a spoľahli sa na ochranu aténskych námorných síl. Táto voľba však v roku 430 spôsobila morovú epidémiu a Perikles bol zosadený z funkcie prvého stratéga. V nasledujúcom roku ho síce zvolil znovu, čoskoro však zomrel na mor.

Literatúra bola čerpaná z Rodinnej Encyklopédie Svetových Dejín.

Súbor poslala Jana Kováčová, za čo je jej patrí poďakovanie...

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka