Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Portugalsko

Jakub Drgoň

  Je to štát nachádzajúci sa v juhozápadnej Európe  o rozlohe 92 082 km2 vrátane súostrovia    Azory a Madeiry. V Portugalsku žije 9,8 mil obyvateľov, z ktorých iba 0,5% nie sú Portugalci.                  Úradným jazykom je portugalština. Hlavné mesto je Lisabon. Štát je rozdelený na 18 okresov.

  Povrch krajiny tvoria dve náhorné plošiny s rozdielnou nadmorskou výškou, ktoré sú navzájom oddelené zlomom. Sever Portugalska je hornatý, ale pri morskom pobreží s tiahne dlhá zníženina.. Najväčšia hora sa volá Malho s výškou 1991 metrov. Druhá náhorná plošina je na juhu od rieky Tejo.

  Podnebie je mierne oceánske, so zrážkami, na juhu súbtropické.

  Portugalsko je poľnohospodársky - priemyselná krajina. Patrí k hospodársky najzaostalejším krajinám Európy. V posledných rokoch sa v hospodárstve uskutočnili intenzívne zmeny, ale aj tak nezmenili nízku úroveň industrializácie. Rozhodujúce pozície má v hospodárstve zahraničný kapitál. Najvýznamnejšie kapitálové investície má v Portugalsku Veľká Británia, Nemecko, USA a Francúzsko. Z nerastných bohatstiev sa tu vyskytuje hlavne čierne a hnedé uhlie, železná a uránová ruda a pyrit.

  Medzi hlavné odvetvia priemyslu patrí textilný, potravinársky, spracovanie korku a ťažobný. Priemerná veľkosť priemyselných závodov je ďaleko za západoeurópskym priemerom.

  V textilnom priemysle dominuje spracovanie bavlny. Potravinársky priemysel zastupujú lisovne na hrozno a olej, tabakové továrne, obilné mlyny, cukrovary a hlavne továrne na rybie konzervy.

  V Portugalsku je niekoľko menších a stredných závodov na výrobu motorov, strojov, motocyklov a bicyklov, montáž nákladných a osobných automobilov a tiež lodiarsky priemysel.

  Priaznivo sa rozvíja tiež výroba celulózy, opäť však len s pomocou zahraničného kapitálu

  70% elektrickej energie vyrobia vodné nádrže, z ktorých najdôležitejšie sú na riekach Zezere, Cavado a Douro.

  Hlavným odvetvím poľnohospodárstva je rastlinná výroba. Pestuje sa tu hlavne vinič, olivy, ovocie a zelenina. Približne 20% hodnoty poľnohospodárskej produkcie pripadá na pestovanie viniča. Z ovocia sú pestované najmä figy, granátové jablká, ananásy a banány. Ďalej sa pestuje pšenica, kukurica, ryža, ovos, jačmeň a raž.

  Portugalsko vyváža hlavne suroviny frám, pyrit, cín, korok, surovú živicu a drevo. Ďalej potraviny hlavne rybie konzervy zo sardinkami, ovocie, olivový olej a víno. Z textilu najviac bavlnené tkaniny a priadzu.

  Železničná sieť v Portugalsku má 4897 km z ktorých 1105 km sú úzkorozchodné trate. Viac ako polovica železníc patrí štátu. Cestná sieť má približne 38 000 km.

  Od roku 1911 platí povinná školská dochádzka pre deti od 7 do 11 rokov.

  Štátny rozpočet sa delí na riadny, ktorý vyrovnávajú bežné príjmy a na mimoriadny, ktorý prevažne kryjú pôžičky. Do roku 1974 išlo o 50% štátnych výdavkov na vojenské účely

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka