Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Pravek

Kamenná doba - rozdelenie:
      paleolit-staršia doba kamenná
      mezolit-stredná doba kamenná
      neolit-mladšia doba kamenná
      eneolit-neskorá doba kamenná
Bronzová doba - rozdelenie :staršia
              stredná
              neskorá
           
Železná doba  - rozdelenie :
halštadská  (700-400 pnl.)
keltská
laténska   (400-0   pnl.)
rímska    (0-400   nl.)

Doba kamenná Paleolit 1 : 3 000 000 - 600 000 pnl. -
otĺkanie,štiepanie
2 : 600 000 - 250 000 pnl. - pästný klin,úštepy
3 : 250 000 - 40 000 pnl. - lov na mamuty,
jednoduché nože, škrabadlá, hroty, spracovanie
kože, zárodky umenia
4 : 40 000 - 10 000 pnl. - spracovanie nástrojov
- čepeľová technika, obydlia-jaskyne a prvé
primitívne domy, začiatky umenia-Altamira,
Lascaux, Miaux, MadeleineMezolit - príbytky pri brehoch riek, používanie-
harpúna, oštep, luk, šípNeolit - neolitická revolúcia - vznik
poľnohospodárstva a chovu dobytka, pestovanie obilnín,
vznik remesiel, prvá spoločenská deľba práce - pastierstvo
od poľnohospodárstva
Eneolit - používanie medi, presadzovanie
patriarchátu - muž

Doba bronzová

· rok 4000 p.n.l.-Blízsky východ
· rok 2000 p.n.l.-Európa
· používa sa meď a cín , prichádza k obchodnému styku
· vrcholí spoločenská deľba práce-oddelovanie remesiel
od poľnohospodárstva
· staršia doba bronzová 1.Unětická kultúra 2.Maďarovská
kultúra
· stredná doba bronzová 2.Mohylová kultúra (pochovávanie
ľudí pod mohyly)
· mladšia doba kamenná 3.Kultúra popoľnicových polí
(spaľovanie mŕtvych)

Doba železná

· Kelti - horný tok rieky Rýn
· Útoky Keltov na balkán, Malú Áziu a Veľkú Britániu
· boli zruční remeselníci (výroba šperkov, výrobkov so
skla, výroba peňazí - Dúhovky a Biateky)
· budovanie miest (oppidá - centrá výroby a kultúry)
· rozmach Keltov zastavila Rímska ríša

Halštadská doba

· výchádzala v jednotlivých oblastiach kultúry z ľudu
popoľnicových polí a udržiavala úzke styky s oblasťou
severnej Itálie, s etruskou a gréckou kultúrov
· základným prvkom kultúry bolo spracovanie železa a
dobývanie rúd
· výzbroj v železnej dobe tvorili najmä dýky, meče,
sekery, oštepy, hroty šípov a prilby
· prudký rozvoj výroby vyvoláva spoločenskú
diferenciáciu - vládnucou vrstvou sa stávajú aristokratickí
bojovníci, ktorých zbraňou bol dlhý meč
· bojovali na koni alebo na bojových vozoch
· mŕtvych pochovávali vo veľkých komorových hroboch,do
ktorých vkladali zbrane-viera v posmrtný život
· pôsobivým príkladom je Magdalenenberg - najväčšia
mohyla v strednej Európe (hrob kniežaťa a 133 vedľajších
hrobov)
· z tochto obdobia poznáme 2 druhy pochovávania
1.spaľovanie mŕtvol
2.pochovávanie telesných pozostatkov
· kniežatá mali vysokú životnú úroveň-dovoz antickej
keramiky
· obývali opevnené panské sídla (u nás Nitra, Smolenice)

Australopithecus a Homo habilis.

· obdobie : pred 4 mil. rokov
· Australophitecus - vedľajšia vetva na ceste k človeku
- 3 vetvy (A. africanus, robustus a
boisei)
· Homo habilis - ľudskejšie črty ako A.
- územie dnešnej Keni
- používanie ( + cieľavedomá výroba)
jednoduchých nástrojov
- lebka, mozog mimoriadne vyvinuté

Homo erectus

· = človek vzpriamený, pravdebodopne vyvinutý z homo
habilis
· objavil sa pred 2 mil. rokov
· rozšírenie : Jáva, Európa (h.e. heidelbergensis -
dnešné Nemecko), Afrika, Čína (človek pekingský)
· poznali oheň, predpokladá sa, že používali znakovú reč

Homo sapiens
· vyvinutý z homo ercetus
· objavil sa pred 350 000 rokmi
· h.s. steinheimensis : lovec, zberač, používal kamenné
nástroje, žil v miernej klíme
· neandertálec : musel čeliť ľadu amrazu, šikovný a
prefíkaný lovec, svalnatý, pochovával mŕtvych (do hrobu
nástroje a potravu), schopný používať jednoduchý jazyk,
prvé stopy výtvarného úsilia
· človek kromaňonský : súvislá reč (plánovanie
polovačiek), lov mamutov, precízne nástroje, maľby na
stenách jaskýň

Pozri tiež: http://www.matusma.miesto.sk/maturita/
http://www.euba.sk/~kicko/dejepis.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka