Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Preromantizmus a romantizmus vo svetovej literatúre #miesto_oblast_28#

Preromantizmus a romantizmus vo svetovej literatúre

 

Preromantizmus - počiatočné štádium romantizmu

(1789 - 1848)

1789 - Veľká francúzska buržoázna revolúcia

1848 - revolúcie v Európe

 

Heslo VFBR - "Rovnosť, bratstvo, sloboda" nebolo naplnené a jednotlivec sa dostáva do rozporu so spoločnosťou. Vznik nového smeru - IDEALIZMUS - zakladateľ - Hegel. Uznáva cit, myšlienku, vedomie, nie rozum.

 

SENTIMENTALIZMUS - uznáva city.

 

V spoločnosti sa uznávala úloha jednotlivca, vzniká kult silnej osobnosti (individualizmus). Človek upadá do apatie, pesimizmu.

 

Znaky romantizmu:

-        mal v jednotlivých krajinách odlišné ciele

-        v literatúre sa objavujú výzvy do boja k revolúcii

-        uprednostňuje sa fantázia, cit

-        hrdina je v rozpore so spoločnosťou, pre dosiahnutie svojho sna často umiera

-        využívanie kontrastov (krása, ošklivosť, dobrý, zlý, láska, nenávisť)

-        využívanie historických námetov, návrat do histórie

-        miešanie literarnych druhov (lyrika + epika) a žánrov  SYNKRETIZMUS

-        využívanie prvkov ľudskej slovesnosti, bez autorských práv

-        prvky hovorovej reči

 

Vznikol vo Francúzsku - zakladateľom bol Victor Hugo.

 

Predstavitelia:

 

Johann Wolfgang Goethe

Utrpenie mladého Werthera - je napísaný vo forme listov a denníkových zápiskov. Mladý vzdelaný muž sa beznádejne zaľúbi do Lotty, nevesty, neskôr manželky svojho priateľa. Prežíva muky, nenachádza východisko zo situácie, a preto si zvolí dobrovoľnú smrť.

 

Prometeusvyjadril odpor proti absolutistickej moci

 

Faust - veršovaná dráma, nadväzuje v nej na stredovekú povesť o legendárnom dotorovi Faustovi. Hlavná postava drámy, učenec Faust, v úsilí byť absolútne dokonalý, uzavrie zmluvu s diablom Mefistofelom. Faust prežije lásky i sklamania a nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spločnosť. V závere hry zomiera, ale Mefistofeles nezíska jeho dušu, pretože zasiahne vyššia moc, ktorá ocení Faustovu aktivitu.

 

Friedrich Schiller

Zbojníci - hrdinom je Karol Moor, ktorého brat očierni pred otcom, aby získal majetok a a Karolovu milú. Vtedy sa Karol vzbúri a aby sa pomstil, stane sa vodcom zbajníkov, bojuje proti nespravodlivosti. Po otcovej a bratovej smrti a dobrovoľne vydá súdu.

 

Úklady a láska - ľúbostný vzťah šľachtického syna a meštianskej dievčiny predstavil spoločenské rozpory doby a nemožnosť prekonať ich. Hrdina, oklamaný intrigánmi, zapochybuje o vernosti svojej milej, usmtrí ju i seba.

 

Wiliam Tellzobrazuje boj Švajčiarov proti habsburskému útlaku roku 1307. Keď Tell nevzdá úctu vystavenému klobúku, ktorý predstavuje symbol Habsburgovcov, nemecký miestodržiteľ Gessler ho prinúti zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Tell to urobí, syna pritom nezraní, ale Gessler ho dá uvrhnúť do väzenia. Tell z neho ušiel, zabil Gesslera a jeho výstrel sa stal výzvou do povstania, v ktorom Švajčiari vyhnali nenávidených Nemcov.

 

Mária Stuartová, Panna Orleánska, Don Carlos

 

Heinrich Heine

Kniha piesní - čerpal z ľudovej slovesnosti.

Nemecko, Zimná rozprávka - kritizuje nemecký nacionalizmus a sociálnu nerovnosť.

Časové básne - sú ostré politické verše.

 

Victor Hugo

Cromwell - manifest romantického hnutia.

 

Hernani - hra znamenala víťazstvo romantickej poetiky, hoci vznešenosťou prostredia a postáv prpomína klasicizmus.

 

Ruy Blas - dráma o láske kráľovnej k sluhovi. Autor vyzdvihol morálne a spoločenské kvality ľudového hrdinu.

 

Chrám Matky Božej v Paríži -  dej sa odohráva v 15. storočí. Konflikt románu tvorí súboj dobra a zla, neresti a cnosti. Na pozadí veľkej gotickej katedrály sa odohrávajú osudy hlavných postáv - mladej cigánky Esmeraldy, pokryteckého kňaza Frolla a hrbáča Quasimoda. Súčasťou deja je aj parížsky ľud ako kolektívny hrdina. Frollo zahorel vášňou k Esmeralde a keď ho ona odmieta, pomocou intríg dosiahne, že Esmeraldu obvinia z vraždy a odsúdia na smrť. Quasimodo, zvonár v Chráme Matky Božej, ju ukryje vo veži kostola. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo Esmeraldu unesie. Keď ho ona opäť odmieta, vydá ju a smrť. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám dobrovoľne zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Pod jeho odpudzujúcim zovňajškom sa ukrýva šľachetné srdce. Pre román je typická harmónia kontrastov (škaredý Quasimodo, ale jeho krásne činy - krásna Esmeralda), napätie, protiklady, pátos i strašidelné scény.

 

Kontempelácie - zbierka o jeho intímnom i politickom živote.

 

Legenda vekov -  je históriou ľudského rodu od jeho biblických začiatkov po 20.storočie

 

Bedári - zobrazil duchovnú premenu hrdinov. sympatizoval s ubiedenými a veril, že výchovou a mravným obodením človeka možno odstrániť zlo, biedu a zabrániť nespravodlivosti.

 

Robotníci mora - hrdinom je rybár, výnimočný jednotlivec, ktorý bojuje s oceánom, aby zachránil stroj stroskotanej lode, o nakoniec dobrovoľne zomiera, keď stratí lásku.

 

Muž, ktorý sa smeje  -hrdina má mrzký zovňajšok, ale krásnu dušu.

 

Deväťdesiattri - opisuje vrcholný rok Francúzskej revolúcie.

 

 

Michail Jurjevic Lermontov

Démon - téma vzbury, slobody, ale aj osamelosti, v ktorej sa hrdina vzbúri proti Bohu, preto je odsúdený k večnej samote.

 

Hrdina našich čias - skladá sa z piatich noviel spojených ústrednu postavou hrdinu. Hradina Pečorin je individualizovaný a súčasne zovšeobecňujúci typ tzv. zbytočného človeka, vzdelaného, ale presýteného životom a nudou. Je nespokojný so sebou i so svetom, ale neurobí nič preto, aby niečo zmenil. Nakoniec nezmyselne zomiera.

 

Alexander Sergejevic Puškin

Boris Godunov - chcel cez minulosť zobraziť prítomnosť a úlohu ľudu v dejinách. Spracoval tému boja o moc medzi samozvancom a Godunovom začiatkom 17. storočia.

 

Eugen Onegin - presahuje rámec romantizmu. Hrdina je vzdelaný šľachtic s kritickým vzťahom ku skutočnosti, ale v podmienkach vtedajšej spoločnosti nemohol uplatniť svoje schopnosti. Je typom tzv. zbytočného človeka.

 

Piková dáma, Kapitánova dcéra

 

Adam Mickiewicz

Óda na mladosť - hymna Slovanov.

Balady a romance.

 

Sándor Petöfi - Obeste kráľov, Víťaz Janko, Apoštol.


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka