Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Prievanová elektráreň

Princíp fungovania:
Skleníkovo-komínový efekt:
Slnečné lúče, ktoré dopadajú na podlahu ju zohrievajú. Od podlahy sa zohrieva vzduch, ktorý stúpa hore k presklenému stropu. Ten nasmeruje ohriaty vzduch k ústiu komínu, kde sa nachádza aj turbína. Vzduch prúdi komínom vysokou rýchlosťou, čo zabezbečuje dostatočnú silu na pohon turbíny.
Všeobecne platí, že čím je plocha strechy väčšia,komín vyšší a rozdiel teplôt medzi ohriatym vzduchom a vzduchom vo výške konca komína väčší, tým je aj výkon elektrárne väčší.

Výhody:

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka