Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


LITERATÚRA

Autor: Federika Homolková
E-mail: homline.feda@post.sk

zaradenie autora do lit. smeru : staroveká lit., antická lit., grécka lit., poézia
zaradenie diela do lit. žánru :
charakteristika hlavných postáv : Nioba - opovržlivá k bohom, namyslená,
hrdá na svoj pôvod, majetok, deti,
túžila po sláve a uznaní
idea : Ten, kto si neuctieval bohov a rúhal sa im, tomu sa pomstili.
téma : Nešťastný koniec Nioby, ktorá sa premenila na sochu a jej rodiny ako
trest za zneuctenie bohyne.
sujet : Slávna veštkyňa raz z vnuknutia bohov hovorila ľuďom, aby Latóne i
jej obom deťom pálili obeť. Všetky Tébanky poslúchli výzvu. Nioba bola veľmi
pyšná na svoje potomstvo. Tiež prišla do chrámu ale preto, lebo chcela ženám
vyhovoriť uctievanie bohyne , ktorú nikdy nevideli a má skoro bezdetná len
dve deti. Nioba poukazovala na svoj vznešený pôvod, na svoj majetok, na svoju
tvár bohyne hodnú a hlavne na sedmoro dcér a sedmoro synov. Hrdila sa tým,
že i keby jej osud zobral niekoľko detí, ešte vždy by jej ostalo viac ako Latóne.
Vyzvala ženy, nech teda prestanú uctievaním Latóny. Latóna sa nahnevala jej

Publius Ovídius Naso : Metamorfózy. Nioba
Bratislava, Tatran 1979, str. 325


LITERATÚRA

zaradenie autora do lit. smeru : staroveká lit., antická lit., grécka lit., poézia
zaradenie diela do lit. žánru : veršovaná báj
charakteristika hlavných postáv : Filemon a Baucis - obetaví, uctievali si
bohov, pohostinní, chudobní, mali sa radi
idea : Ten, kto si bohov uctieva, zaslúži si odmenu.
téma : Šťastný osud Filemona a Baucis, ktorých bohovia odmenili za ich
pohostinnosť.
sujet : Jupiter a syn Májin v podobe ľudskej raz prosili o nocľah. Všade ich
vyhnali, len v skromnej malej chalúpke ich dvaja starí manželia privítali.
Ponúkli ich tým najlepším, čo mali, Baucis prestrela sviatočný obrus i deku,
jednoducho sa snažili, aby sa hostia mali čo najlepšie. Zrazu si všimli, že
krčah s vínom sa plní sám
a prosili bohov o odpustenie za úbohé jedlo. Chceli zabiť a obetovať jedinú
hus, ktorú mali, ale hostia im v tom zabránili a prezradili im, kto sú.
Prikázali im, aby hneď zo svojej chatrče odišli a vystúpia s nimi na končiar
vysokej hory. Keď už boli skoro tam, obzreli sa a uvideli všetko navôkol
Publius Ovídius Naso : Metamorfózy . Filemon a Baucis
Bratislava, Tatran 1979, str. 325

Vyzvala ženy, nech teda prestanú s uctievaním Latóny. Latóna sa nahnevala a poslala svoje deti pomstiť sa. Tí šípmi zabili všetkých Niobiných synov. Keď sa to Nioba dozvedela, rozhnevala sa a jej manžel si zobral život. Nioba oplakávala synov ale do nebies kričala, že jej i po toľkých stratách zostáva ešte sedmoro dcér. Ale postupne padajú zabité i tie. Z Nioby, ktorá nešťastím skamenie je plačúca socha.

zaliate vodou. Len ich chatrč tam stála. Oplakávali starčekovia susedov a uvideli ako sa im dom mení v chrám. Bohovia ich vyzvali, nech si niečo želajú. Manželia si priali byť kňazmi a opatrovateľmi ich svätyne ale najhlavnejšie, aby spolu v tú istú dobu zomreli, nech ani jeden neprežije toho druhého. Stalo sa tak, ako si želali. Raz na schodoch chrámu obaja zočili, že toho druhého pokrýva lístie. Dali si zbohom a stali sa z nich stromy.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka