Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rákóczi František II

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

27.3.1676     -  8.4.1735

Od 1704  bol sedmohratským  vojvodom . Po smrti jeho otca bol vychovávaný svojím otčimom I.Tokolym. Po porážke Tokoliho povstania 1688 bol zajatý a odovzdaný do starostlivosti Jezuitom ( Jindrichov Hrahec , Viedeň ).  Od roku 1700 bol spojencom  francúzského kráľa Ľudovíta  14. 1701 bol uvaznený  ,neskôr  ušiel do Poľska , kde pripravoval boj proti Habzburgovcom. 1703 stál na čele pôvodného selského protihabzburského povstania. V 1704 ovládol Slovensko a väčšinu Uhorska.  Habzburgovci boli zosadení z trónu snemom uhorskej šľachty v  Ónode. Rákoczi uzavrel tajnú zmluvu s cárom Petrom I. Veľkým ohľadne podpory svojich ambícií na poťsko-litovský trón. V dôsledku vojenských neúspechov  Francúzska vo vojne  o španielske dedictvo  sa Rákocziho povstanie postupne dostávalo do izolácie. Roku 1708 bol porazený v bitke pri Trenčíne. Za jeho neprítomnosti ( cestoval do Poľska a Francúzska ) uzavrela uhorská šľachta s Habzburgovcami szatmársky mier – 1711 , on s ním však nesúhlasil. Odišiel do Poľska ,  potom do Francúzska a od 1717 žil v osmanskej ríši , kde aj zomrel.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka