Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Realizmus v ruskej literatúre
Ruský realizmus predstavuje vrchol realizmu v celej svetovej literatúre. Jeho hlavný predstavitelia Gogoľ, Turgenev, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov boli nielen vynikajúcimi spisovateľmi, ale aj výnimočnými osobnosťami. Dokonca Tolstoj a Dostojevskij sú považovaný za spisovateľov a mysliteľov geniálnych, ktorých literárne diela patria k tomu najlepšiemu, čo bolo kedy napísané, a mnohé literárny historici sú presvedčený, že ich kvalite sa nevyrovná ani žiadne dielo 20. storočia. Pritom sa ruská literatúra dostala na vrchol za neuveriteľne krátky čas. Ešte v tridsiatych rokoch 19. storočia ruskí spisovatelia napodobňovali cudzie vzory na zo západu Európy. Avšak o niekoľko rokov sa celý literárny svet na nich pozeral najskôr s údivom a neskôr s obrovským obdivom a rešpektom. Diela týchto klasikov ruského realizmu vychádzali v dobe, keď bola západná literatúra úplne v znamení materializmu, ktorý sa na človeka díval ako na akýsi produkt vonkajších vplyvov, ako na obeť biologického určenia a prostredia, a vôbec sa nezaoberala mravnými, či náboženskými otázkami. Ruský realizmus bol v opozícii tejto západne literatúre, bol totiž v znamení duchovných priorít a môžeme ho charakterizovať prívlastkami mravný a náboženský. Zaujímajú ho teda najmä otázky existencie dobra a zla vo svete i v človeku samom, hlása nesmrteľnosť duše a jej večný vzťah k bohu. Ruský spisovatelia sú presvedčený, že človek je prirodzene tvor náboženský, kladú si základné existenciálne otázky, zaujíma ich život v jeho celku. V centre ich pozornosti je človek s jeho mravnými a sociálnymi problémami a predovšetkým jeho duša. Boli vynikajúcimi psychológmi, takže dokázali preniknúť do tých najskrytejších a najtajomnejších zákutí ľudskej duša a ducha. U žiadnych iných spisovateľov nenájdeme takú ohromujúcu harmóniu intelektu (rozum) a nesmierneho citu a práve vďaka tomuto citu, vďaka hlbokej láske k človeku a k ľudstvu, človeka chápu a vedia dať ľudstvu perspektívu. Ich sila spočíva v odolnosti, pravde, dobru a kráse a vo viere v lepšiu budúcnosť. Naplnení týmto idealizmom však zostali najväčšími kritikmi súdobej spoločnosti.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka