Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


            Rečnícky štýl - je jeden z najsarších štýlov (už v antickom Grécku). Je blízky k hovorovému, ale aj náučnému štýlu alebo publicistickému štýlu. Základnou charakteristikou je ústnosť. Má slovnú, vizuálnu a akustickú zložku (tempo, rytmus, melódia textu).

Žánre rečníckeho štýlu - 1. persuazívne (politická reč, súdna reč, kázeň)

                                          2. náučné (prednáška, referát, koreferát, diskusný príspevok)

                                          3. príležitostné (príhovory, prejavy)

Kompozícia - úvod, jadro, záver. Pre úspešnosť prejavu je dôležitý úvod a záver. Dobrý rečník ich povie naspamäť. Úvod označuje cieľ i obsah prejavu a záver zahrnie obsah. Súvodom súvisí aj oslovenie. V kompozícií jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné, konkrétne a zrozumitelné.

 

Porovnanie slovenčiny a češtiny .

1. čeština má tieto osobitné hlásky a písmená :

            ř - moře, kořen, třeba

            ou - soud, jsou

            ů - můj, původne, důkaz

            ě - děti, země, rozkvět, běží

 

2. v češtine niesú tieto hlásky :

            ä - v češtine ě, a - pět, maso, pata

            ia -                  á/í - žák, svatý, ulicím

            ie -                  é/í - mléko pírko, vím, stín

            iu -                   í - cizí, paní

            ô -                   ů/o - můj, různý, stůl

            ľ, ĺ -                  l - učitel, spisovatel, libovolný, sloup

            ŕ -                    r - vrba, mrtvola

            dz, dž -             z - házet, mez, sázet

 

3. skupina aj je v češtine ej - vejce, dej

 

4. striedanie spoluhlások je v češtine časťejšie : mnoho - mnozí, noha - na noze, ruka - ruce, macecha - macešin

 

5. v češtine neplatí rytmický zákon - dávám, mládí

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka