Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Pád berlínskeho múra

NDR 9.11.1989

NDR otvorila svoje západné hranice. Berlínsky múr a ostnatý drôt už prestal rozdelovat obyvatelov dvoch castí Nemecka, pre ktorých sa zacala nová epocha. Udalsoti historického dna:

19:00

Schabowského vyhlásenie

Clen Politického byra Jedntonej socialistickej strany Nemecka (SED) Gu(ä)nter Schabowski na tlacovej konferencii, ktorú v priamom prenose vysielala TV,uviedol:

„Súkromné cesty do zahranicia sa povolujú bez akýchkolvek podmienok. Kompetentné pasové a vízové orgány ludovej polície NDR boli upovedomené, , aby potrebné viacnásobné vycestovacie víza vystavovali na pockanie..... Môžu sa využívat všetky hranicné priechody medzi NDR a NSR aj cesty, ktoré vedú do Západného Berlína.“

20:00

Fámy vo Vých. Berlíne

Vo východnom Berlíne spociatku nik nepochopil podstatu tohto vyhlásenia. Západoberlínske hranicné priechody zívali takou istou prázdnotou ako predtým. Pomalicky sa rozšírili chýra, že priechod na Bornhollmer Strasse je otvorený.

21:00

Davy ludí na kontrolných bodoch

Obraz sa zmenil akoby šibnutím carovného prútika. Neprehladné davy sa zhromaždili na hranicných priechodoch na Invaliden Strasse, Bornhollmer Strasse a Sonnen Alee v úsilí íst na Západ. Ludí, ktorí mali platné cestovené doklady, prepustili cez tzv. check-pointy, kontrolné body.

23:00

Rallye k hranici

Tisíce obcanov NDR sa na autách(wartburgoch ci trabantoch) vydali na cestu k hranícným priechodom. Východoberlíncaniacez železné oplotenie podávali polícii svoje obcianske preukazy na udelenie výstupného víza.Vystavovanie dokumentov však trvalo velmi dlho.

23:00

Otvorili sa závory

Pohranícníci sa už ani nepokúšali zastavit masu ludí. Jeden dôstojník vydak dokonca rozkaz na otvorenie hranicných závor. Na západoberlínske územie prúdili tisíce ludí. Na priechodoch medzi sektormi sa odohrávali neopakovatelné scény. Neznámi ludia sa vzájomne objímali. Automobilisti z NDR prechádzali špalierom nadšených obcanov Západného Berlína. V krátkom case sa ulice mesta nacisto zaplnili.

3:30

Opätovné uzavretie Brandenburskej brány

Západonemeckí policajti a východonemckí pohraniciari uzavreliá cesty vedúce k Brandenburskej bráne, cez ktorú Východoberlíncania mohli nerušene prechádzat niekolko hodín. Pomalicky sa všetkých 500 000 návštevníkov vrátilo do východného Berlína. Prvý raz sa stalo , že trabanty spôsobili na západo berlínskomúzemí kolaps. Udalosti tejto noci prispeli k nezvratnosti vedúcej k zbúraniu múru . Múr bol symbolom: jeho zbúranie otvorilo cesty k zjednoteniu a jehi kúsky sa stali suvenírom synbolizujúcimslobodu. V nasledujúcich dnoch sa rozbehla diskusia o budúcnosti Nemecka. Helmut Kohl v nej predlo?il v Spolkovom sneme plán zapohenia vých . Nemecka do NSR cez prechodnú konfederáciu.


Súbor poslal: Wepman

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka