Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Relief a riečna činnosť

RELIEF:Na povrch pôsobilo:tečúca voda,ľadovcová činnosť,veterná činnosť a činnosť človeka.

Riečna činnosť:rieky vyhlbovali doliny(erózne,tektonické).Úbočia slovenských hôr sú z dolomitov=

priepustné.Tade išla voda a vytvárala erózne doliny=tiesňavy.Sú veľmi úzke.Rieky vytvárali aj podzemné krasové javy=jaskyne:Domica(v slovenskom krase),Demänovská,driny,Aragonitová,

Ochtianska,Važecká,Belianska.Vytvorili sa aj priepasti:Barazda.Veterná činnosť:bola v 4 horách,

keď bolo zaladnené.Nad 1700m boli vrcholi hôr zaladnené(Fatra,Tatry,Nízke Tatry).Všetky tatranské

doliny sú ľadovcové=trógy.Doliny sú strmé.U horných častiach vznikli priehlbiny(zníženiny)=kary.

Tam kde bola voda vznikli plesá.Plesá:Hincovo,Popradské,Štrbské(vzniklo na morénovom vale).

Verty odnášali piesok,štrk a ukladali to do nížin.poddunajská pahorkatina je utvorená z praší,

Záhorskaá nížina je z naviatych pieskov.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka