Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rétorika

Autor: sino@centrum.sk

Rétorika čiže rečníctvo je náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu, o umení hovoriť. Hovoriť logicky, zaujímavo a presvedčivo.

Dejiny rétoriky : Rétorika vznikla už v starom Grécku pre viac ako 2000 rokmi ako dôsledok spoločenskej situácie. Každý plnoprávny občan mal právo vystupovať na verejnom zhromaždení či na súde.

Filozofi : GORGIAS - napísal učebnicu rétoriky.          

           DEMOSTENES - vedel nadchnúť svojimi dlhými

                        prejavmi. 

           SOKRATES A PLATÓN - boli majstrami dialógov 

           DEMOKRITOS - pracoval na vedeckých prejavoch 

           ARISTOTELES - bol najväčší mysliteľ
           staroveku. Jeho tézy tvoria aj dnes základy
           súčasnej rétoriky. Diela - Rétorika a Poetika

           CICERO - najvýznamnejší rímski rečník. Bol známi
                    svojimi súdnymi a politickými prejavmi.                       

Novšie dejiny rétoriky :spájajú sa s vznikom kresťanstva. Náboženská rétorika je menej konkrétna , polemická a viacej oslávana ako grécka.

Vznikom buržoáznych revolúcii sa zmenila aj rétorika. Začala sa viac používať v parlamente a na verejných tribunáloch.

Vznik marxizmu začala nová etapa. Nový štýl presviedčania aj bez vzdelania.

V súčasnom období zaznamenávame renesanciu rétoriky.

 

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka