Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Revoluční demokrati

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Boli to predstavitelia vnútorne diferencovaného ideového politického a kultúrneho prúdu  v období rozkladu feudalizmu a nástupu kapitalizmu, usilujúceho sa o zrušenie feudálnej revolúcie cestou maximále demokratického modelu kapitalistickej spoločnosti s pomocou  a v záujme  ľudových más.Proti slobode a rovnosti  ( hlásanej liberálmi ) požadovali revoluční demokrati faktickou suverenitou ľudu  , oslobodenie roľníctva  od feudálnych povinností  , úplné odstránenie stavovských priehrad  a doterajších štátnych poriadkov a nastolenie demokratického režimu  s rozsiahlymi  sociálnymi  reformami . Pochádzali hlavne z prostredia malej buržuázie. Ich názory a činnosť obsahovali protifeudálne aj protikapitalistické prvky. Revolučný demokratizmus je obecnou kategóriou , zahrňujúcou rôzne ideológie a hnutia v jednotlivých európskych krajinách. Teoreticky najvyspelejšie boli ruskí revoluční  demokrati 40. Až 60. Rokov 19. Storočia. Ideologické boje za odstránenie nevoľníctva  a samoderžavia   výrazne ovplyvnili  ruskú kultúru 19. Storočia. Za hlavných reprezentantov revolučných demokratov  v Európe sú považovaní  Heine , Dembowski , Botev , Markovič , Petoffi , Garibaldy a niekedy aj mladý Marx.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka