Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Robert OWEN

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

14.5.1771  - 17.11.1858

Anglický utopický socialista a podnikateľ. Od roku 1790 bol spoumajiteľom a manažérom tkáčovne bavlny v New Lenarku v  Škótsku, kde vytvorilvzorové prostredie pre robotníkov a ich rodiny. Obmedzil pracovnú dobu na 10,5 hodiny a zakázal prácu detí mladších ako 10 rokov. Odporoval tiež družstevný obchod a inicioval vznik prvých britských zákonov na ochranu práce. Vo svojom diele : A new view of society vyožil nové pojímanie spoločnosti. Jeho pokus o vytvorenie ideálnej kolónie New Harmony v USA – Indiana , založenej na peňažnom hospodárstve  stroskotal. Medzi jeho hlavné diela považujeme : Nový názor na spoločnosť  , Čo je socializmus. Wenovi je príliš pripisované autorstvo pojmu socialistický.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka