Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rozdelenie článku podľa syntaktického hľadiska

Rozdelenie článku podľa syntaktického hľadiska.

 

Niekedy sa odchyľujeme od pravidelnej gramatickej stavby vety. Tieto odchylky patria do troch skupín :

            1. anakolút - vybočenie z väzby, zvyšok vety pritom stráca význam - chyba

                 kontaminácia - skríženie väzieb - chyba

           

            2. elipsa - úspora, vynechávka, pričom sa nenarúša zrozumiteľnosť

                apoziopéza - nedokončená alebo násilne prerušená výpoveď

 

            3. vytýčený vetný člen - mení výraz, ktorý stojí mimo rámca vety, ale                            významovo s ňou súvisí.

                pripojený vetný člen - výraz alebo aj celá veta, ktorá sa potom spája do                stavby vety. Patrí tam, ale pridáva sa až dodatočne.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka