Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


MATURITNÁ OTÁZKA è

MATURITNÁ OTÁZKA č.2 B

Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou

 

1.) Hláskovanie a výslovnosť

 

      ř -   řeč, čtyři ...

      ou -  soud, pouť ...

      ů -   můj, kůň ...

      ě -   země, děti ...

 

2.)

 

 Slovenčina    Čeština

 

      ä     -      a/e   maso, hříbě ...

      ia    -      á/í   žák, ulicím ...

      ie    -      é/í   polévku, mléko, vím ...

      iu    -     í      cizí, paní ...

      ô     -      ů/o   půda, osmý ...

      ľ     -     l      spisovatel, malíř ...

      ĺ     -      lou   sloup, hloubit ...

      ŕ     -     r      vršek, vrtat ...

      dz    -     z      hovězí, saze ...

      dž    -     z      hází ...

      aj    -     ej      vejce, nejlepší, dej ...

      k     -      c/č   ruce, matčin ...

      ch    -     š      macešiu, ropušiu ??????????

 

3. Rytmické krátenie      -     dávám, bílí, zpívání ...

 

Tvaroslovie a skladba

 - vokatív (5 pád), Evo ...

 - dvojtvary:

      mužovi - muži

      bratrovi - bratru

 - akuzatív množ. č. - mužský rod - hrdiny, hochy, hrady

 - češť. viac používa príčastie trpné nedkonavých slovies (Tato kniha

   je čtena. / Táto kniha je čítaná)

 - v súvetiach sa používajú: jenž, neboť, aniž, zda, jelikož, jestli

 - obecná čeština - rozdiely od národného jazyka ako češtiny:

   mléko - mlíko

 

Slovná zásoba (lexika)

 - niektoré slová sú odlišné od Slov. (vesnice, venkov, polštář...)

 - udomácnenie českých slov v Slovenčine (kmín, žito, sklep ...)

 - iný rod, iný pravopis v Češtine - (česky/slovensky) varianta / variant,

   foném - fonéma, teze - téza ...

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka