Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rozprávania v umeleckej literatúre

Autor: Sino

Rozprávanie je zachytenie udalosti v časovej postupnosti. Umelecké rozprávanie využíva dramatické stupňovanie (zápletky).

Autorská reč je prostriedok objektívneho rozprávania. Autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom, navonok akoby nezainteresovane, rozvíja príbeh, opisuje a komentuje konanie postáv.

V epickom umeleckom diele teda autor okrem rozprávania využíva aj iné slohové postupy a útvary ako: opis, charakteristika a úvaha.  

Reč postáv

Dialóg- rozhovor dvoch, prípadne viacerých postáv diela. Prehovorenie jednej postavy sa nazýva replika.

Základným, klasickým typom dialógu je symetrický dialóg.

Asymetrický dialóg - prerušovaný autorskou rečou

Nevlastná priama reč - na vyjadrenie vnútornej reči postáv

Jazykové prostriedky -

Krátke vety, opakovanie

Nedokončené vety

Historický prézent - použitie prítomníka namiesto min. času

Hlavné druhy úvodu v rozprávaní

expozícia - úvodný opis prostredia a postáv

in medias res - vpadnutie priamo do deja

retrospektíva - pohľad späť

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka