Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rudolf Mrlian

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 15. augusta 1916 v Hybiach v malorolnickej rodine. Zakladnu skolu navstevoval v rodisku, gymnazium v Liptovskom Mikulasi (19281936). V rokoch 19361940 studoval na Filozofickej fakulte v Bratislave germanistiku, slavistiku, estetiku, narodopis, archeologiu. Roku 1941 bol promovany na doktora filozofie. Ucil na Gymnaziu v Martine a Liptovskom Mikulasi. V rokoch 19411944 bol civilnym zamestnancom Ministerstva narodnej obrany. Zucastnil sa v SNP a po skonceni 2. svetovej vojny do roku 1950 pracoval na Poverenictve informacii. Po zalozeni Vysokej skoly muzickych umeni sa stal jej pedagogom (r. 1953 docentom, 1958 profesorom, 1977 DrSc.), zastaval funkciu prorektora, dekana Divadelnej fakulty a v rokoch 19711985 bol jej rektorom. Bol clenom Vedeckej syntezy (19371939), zakladajucim clenom a funkcionarom Zvazu divadelnych umelcov (1957), clenom (1975) a podpredsedom (1981) Vedeckeho kolegia SAV pre jazykovedu a vedy o literature a umeni, podpredsedom Slovenskej umenovednej spolocnosti (1984), clenom Medzinarodnej asociacie literarnych kritikov v Parizi (1970). V rokoch 19581961 bol umeleckym sefom cinohry SND, v rokoch 19671971 cinohry Novej sceny. Roku 1984 sa stal akademikom SAV.

Do literarneho a umeleckeho zivota vstupil pocas vysokoskolskych studii. V rokoch 19411942 bol redaktorom casopisu evanjelickej mladeze Novy rod. V rokoch 19461947 viedol odborny casopis Umeleckej besedy slovenskej Umenie, v rokoch 19531956 a 19711975 casopis SAV Slovenske divadlo. Prispieval do novin a casopisov: Narodnie noviny, Politika, Elan, Tvorba, Umenie, Pravda, Praca, Smena, Kulturny zivot, Predvoj, Nove slovo, Slovenske pohlady, Slovenske divadlo.

Bol zostavovatelom, hlavnym redaktorom, redaktorom odborne zameranych zbornikov Slovaci v slovanskom svete (1945), Zbornik z I. zjazdu umelcov a vedeckych pracovnikov (1946), V sluzbach slovenskeho divadla (k 60. narodeninam Jana Borodaca, 1952), Slovenske ludove umenie v 2 zvazkoch (1953), Jonas Zaborsky (vyber z diela, 1954), Desat rokov VSMU (1950), Andrej Bagar (1960), Hybe vcera a dnes (1967), O niektorych problemoch ideologickeho boja v umeni (1977), Teoria dramatickych umeni (1979), Storocnica ceskeho divadla (1983), Encyklopedia dramatickych umeni (19891990).

Vo vedeckej praci sa zo zaciatku orientoval na folkloristicky vyskum. Roku 1943 vydal kniznu pracu Sturovci a ustna slovesnost, ovplyvnenu metodou strukturalizmu. Opieral sa v nej aj o metodologicke principy folkloristu P. Bogatyriova. Usiloval sa objasnit postavenie folkloru vo vztahu k literature.

Neskor sa zaoberal otazkami slovenskeho divadla, historie, teorie, dramaturgie hereckej a rezijnej tvorby, kritiky. Venoval sa predovsetkym SND a hereckym a reziserskym osobnostiam v nom. Roku 1948 vydal knihu Dva roky cinohry ND, v ktorej mapoval sucasny rozvoj tohto suboru. Roku 1956 zostavil knihu Slovenski divadelnici v kresbach K. L. Zachara a roku 1957 napisal obsiahlu monograficku publikaciu So slovenskym divadlom, v ktorej zhodnotil dielo Janka Borodaca a Olgy BorodacovejOrszaghovej. Spolu so Zoltanom Rampakom a Marianom Mikolom napisal bilancnu suvahu Dvadsat rokov slovenskeho cinoherneho divadla (1966). Jozefovi Budskemu venoval pozornost v knihe Divadlo plnych tonov (1969), monograficku studiu Andrej Bagar (1971) zasvatil zasa tejto priekopnickej osobnosti slovenskeho divadelneho a spolocenskeho zivota. Historicky aspekt uplatnil v studii Nova scena, 25 rokov usilia o angazovane divadlo (1971). Svoje kriticke a teoreticke prace, zodpovedajuce vtedajsej dobe, zhrnul do knihy Zapas o socialisticke divadlo (1976), dalej napisal tematicky vyhranenu stat Sovietske hry na slovenskych javiskach (1977). Svoj vztah k vtedajsiemu ZSSR vyjadril v reportaznej knizke Laska bez hranic (1953).

Mrlian sa podujal na odvazny pokus o analyticku studiu Sucasna slovenska drama (1981). Roku 1983 mu vysiel vyber studii, clankov a vystupeni z rokov 19451981 pod nazvom Hladanie istot. V tom istom roku vysla syntetizujuca praca Tvary a tvare divadla, o rok neskor sumarizujuca kniha Kritika divadelnej praxe.

Z nemciny prelozil teoreticku studiu L. L. Schuckinga Sociologia literarneho vkusu (1943) a divadelnu hru H. Schweikarta Potrebujem ta (1943), z cestiny divadelnu hru Jana Drdu Na posiedkach s certom (1946).

V rukopise ma dopisanu obsiahlu zivotopisnu pracu Na kriznych cestach (1992) a monografiu avantgardneho umelca pod nazvom Na motylovych kridlach/Osudova tragedia Jana Jamnickeho (1993).

Rudo Mrlian navstivil studijne a pracovne vacsinu europskych krajin, USA a Tunisko.

Za svoju cinnost bol oceneny pocetnymi domacimi i zahranicnymi vyznamenaniami a medailami.

december 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka