Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Server side includes (SSI)

SSI sú serverové vsuvky, vďaka ktorým môžeme vkladať do HTML stránok príkazy, ktoré následne server spracuje do HTML stránky a potom odošle klientovi, čiže webovému prehliadaču. Väčšina serverov tieto funkcie podporuje ale u väčšine zadarmo poskytovaného priestoru pre web (free web hosting) sú tieto funkcie vypnuté a za ich poskytnutie sa platí. Poskytovateľ sa týmto chráni pred nebezpečím, ktoré prinášajú tieto funkcie. Takisto aj server Apache predvolene SSI nepodporuje. Aby sme mohli pod serverom Apache tieto funkcie používať, musíme urobiť zopár zmien v konfiguračných súboroch. Preto otvorte súbor httpd.conf, v ktorom nájdite odstavec:

To use server-parsed HTML files
V ňom zrušte mriežku pred príkazmi:

AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml

Potom nájdite riadok Options Indexes FollowSymLinks
a pridáme na jeho koniec slovo "Includes", tým nám vznikne riadok
Options Indexes FollowSymLinks Includes

Týmto server vie, že v stránkach končiacich na príponu .shtml má hľadať vsuvku. Tým pádom server nebude zdržovať hľadaním SSI v každej stránke. Aby sa nastavenie stalo funkčným treba reštartovať server a môžeme sa pustiť do skúmania SSI.

Najčastejšie používané SSI sú: #include a #echo.
Použitím #echo s parametrom var sa nahradí parameter obsahom premennej serveru, napríklad:
DATE_LOCAL - dátum a čas serveru (nie klientského počítača)
DOCUMENT_URL - adresa dokumentu, vyžiadaného od serveru
LAST_MODIFIED - dátum a čas poslednej zmeny súboru
a ďalšie.

Napríklad vsuvka:
<!--#echo var="DATE_LOCAL"--> - vám vráti čas na serveri.

Druhou často používanou vsuvkou je #include, ktorá vloží súbor do stránky, ak potrebujete na viacerých stránkach používať rovnaké informácie, napríklad záhlavie stránky alebo menu. Parametrom u #include je file alebo virtual. File určuje relatívnu cestu k súboru, virtual absolútnu cestu k súbor s tým, že domovský adresár je hlavný adresár dokumentu serveru.

Napríklad: do súboru v adresári include vložíme súbor "menu.inc" a do neho napíšeme:

<a href="uvod.html">Uvod</a>
<a href="webdesign.html">Webdesign</a>
<a href="firma.html">O firme</a>

Potom do stránok kde chceme zobraziť toto menu vložíme túto vsuvku:
<!--#include virtual="/include/menu.inc"-->

Ak sa nám menu zmení, zmeníme iba jeden súbor a nemusím meniť stovky webových stránok...

Tak to by bol koniec mierneho úvodu do SSI. Ak potrebujete viac informácii, poobzerajte sa na stránkach www.kosek.cz kde nájdete zopár príkladov...

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka