Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


SLÁDKOVIČ A HVIEZDOSLAV POROVNANIE ROMANTIZMU A REALIZMU


SLÁDKOVIČ A HVIEZDOSLAV POROVNANIE ROMANTIZMU A REALIZMU 

Andrej SLÁDKOVIČ
Básnická skladba "Detvan" - pozostáva z 5 spevov. Hlavnými postavami 
sú Martin Hudcov a Elena, jeho milá. Martin sa dostáva ustavične do 
nového prostredia, do styku s novými postavami, do rôznych situácií, 
v ktorých sa vyhraňuje jeho charakter. Sládkovič je predstaviteľom 
slov. romantizmu, r. 1840-1850. Detvan je pokračovaním Maríny, svoju 
ľúbosť k Maríne autor prenáša na slovenský kraj. Autor opisuje krásu 
kraja, hory, Poľanu, lúky, dedinu, odev dievčat, Martinov odev, jeho 
postavu, hru na fujare, Martinov boj so zbojníkmi... Sládkovič po prvý 
raz predstavil slovenský život. Zobrazil dedinský typ mládenca 
s úprimnými citmi, bojovného a milujúceho, dôverčívého a smelého. Dej 
nemá v sebe nič nápadne hrdinské, ale ani prehnane vykrášlené.
Rozbor Detvana:
I. spev "Martin"
Autor predstavuje Martina, syna nespútanej prírody a oslavuje krásnu 
podpoliansku prírodu, ľud a jeho kultúru.
II. spev "Družina"
Autor opisuje kolektív, v ktorom sa Martin pohybuje. Vyzdvihuje kladné 
vlastnosti Martina, cit pre spravodlivosť a nebojácnosť. Martin 
zachráni zajaca pred kráľovským sokolom, ktorý ho chce chytiť, 
vyslobodí Elenu od zbojníkov.
III. spev "Slatinský jarmok"
Martin sa stretáva s kráľom Matiášom. Prizná sa kráľovi, prečo 
zastrelil jeho sokola.
IV. spev ""Vohľady"
Autor opisuje úprimnú lásku Eleny k Martinovi. Kráľ Matiáš prichádza 
do Detvy a stretáva sa s Elenou, tá sa mu zapáči, kráľ jej ponúka 
prsteň, ale Elena ho odmieta.
V. spev "Lapačka"
Kráľ posiela Martina na vojnu. Martin vstupuje do kráľovského čierneho 
pluku ako uvedomelý vlastenec.

Pavol Országh HVIEZDOSLAV - realizmus - r. 1845 - 1905
"Hájnikova žena" - stavbu skladby tvorí 8-slabičný a 9-slabičný 
jambový verš s rôznymi variáciami. Báseň začína pozdravom, v ktorom 
básnik ospevuje krajinu a okolie. Hovorí o srdečnosti, pohostinnosti 
ľudí, ktorí tu žijú spokojne a šťastne. Autor vsunul príbeh lásky 
hájnika Miša Čajku a jeho ženy Hanky do prekrásnej prírody, opisuje 
tragiku spôsobenú šľachticom Artušom Villánim. Osudy ľudí sú zobrazené 
v spojitosti s prírodou. Vidno rozpor medzi upadajúcim zemianstvom 
a ľudom. Autor nezamlčuje ani nedostatky ľudu. Využíva kontrast, ktorý 
má sociálny základ.
Skladbu tvorí 15 spevov - rozbor:
I. spev - Na začiatku je opisovaná horáreň. Autor ju porovnáva 
s hniezdom a kaštieľom. Používa drsné výrazy, keď hovorí o lenivých 
ľuďoch, ktorí si nevážia ľudskú prácu - myslí tým na Artuša Villániho. 
Po smrti starého horára dal nový hájnik chalupu do poriadku. Autor 
vyjadruje zdrobnelinami šťastný a pokojný život v horárni.
II. spev - Na Jána zomrel záhadnou smrťou starý Čajka. Valasi ho 
našli, keď zaháňali ovce na pašu. Michal Čajka sa stal sirotou. Na 
žiadosť ho dal pán na horársku službu.
III. spev - Michal mal rád prírodu, bol spokojný so svojím miestom. 
Myšlienkami bol stále u dievčiny, s ktorou sa spoznal u polesného. Po 
návrate z vojny sa s ňou oženil.
IV. spev - Mladí Čajkovci si žijú šťastne a spokojne, aj keď 
neoplývajú bohatstvom.
V. spev - Hanke sa prisnilo, že sa stane niečo zlé. No Michal ju 
cestou do kostola obveselil. Sadla si do prednej lavice, pomodlila sa, 
vytušila však, že ju niekto pozoruje.
VI. spev - Pocit šťastia a spokojnosti mladých Čajkovcov.
VII. spev - Michal sa vybral na obchôdzku. Hanka ostala sama a išla 
prať k potoku. Na poludnie sa objavili dvaja jazdni - Artuš Villáni so 
sluhom. Hanka mala strach, preto chcela, aby odišli.
VIII. spev - Janko a Ondrej pri oberaní malín prišli až k horárni. Keď 
ich Hanka vyprevádzala, uvidela Artuša, rýchlo sa vrátila do horárne 
a zamkla sa. Artuš to zbadal, nazlostený nasadol na koňa a odišiel.
IX. spev - Artuš pripravil plán poľovačky. Poslal Michala, aby 
sledoval jeleňa. Artuš šiel zatiaľ do horárne za Hankou. Začal sa na 
ňu usmievať, chcel ju objať, ale Hanka ho v sebaobrane bodla nožom. 
Začala kričač o pomoc. Prišiel Michal a keď uvidel, čo sa stalo, 
prikázal Hanke, aby prisahala, že o tom, čo sa stalo, nikomu nepovie. 
Michal hneď ráno sa šiel sám priznať k činu.
X. spev - Hanka sa presťahovala k rodičom. Otec jej veľmi nadával, 
najmä kvôli Michalovi. Matka chorľavela, Hanka sa veľmi trápila, až 
stratila rozum.
XI. spev - Michal mal súd. Do súdnej siene pribehla žena - Hanka. 
Spievala a behala po sieni a ku všetkému sa priznala. Keď sa sudcovia 
spamätali, prepustili Michala aj Hanku domov.
XII. spev - Hanka máva nepokojný spánok, v noci sa budí, hovorí zo 
sna, zdá sa jej, že už je ráno.
XIII. spev - Hanka beháva v noci po hore, spieva, veľmi trpí.
XIV. spev - Sedem hviezd spieva o tom, že vyženú nešťastie z domu.
XV. spev - Čajkovcom sa narodilo dieťa - synček. Do horárne sa opäť 
vrátil pokoj a šťastie.


Porovnanie Detvana a Hájnikovej ženy:
  (Detvan) "Stojí vysoká divá Poľana
             mať stará ohromných stínov..."
  (Hájnikova žena) "Pozdravujem vás, lesy, hory,
             z tej duše pozdravujem vás..."

Týmito slovami sa začínajú diela Detvan a Hájnikova žena. Obaja 
spisovatelia, Sládkovič i Hviezdoslav si za úvod svojich diel zvolili 
opis malebnej slovenskej prírody, v ktorej žili hlavní hrdinovia 
Martin Hudcovie a Michal Čajka. Martin a Michal sú mladí slovenskí 
junáci, predstavujúci slovenský národ, ktorý bojuje za slobodu 
a spravodlivosť.
Martin sa narodil v dedine Detva, obklopenej vysokou Poľanou. Už od 
malička bol zžitý s prírodou, čo autor vyjadril slovami "...po prvý 
raz oči šuhaj roztvorí, čo vidí ? Výsosť Poľany hory..." Michal 
pochádza z malej horárne, učupenej v oravských lesoch - pod Babou 
horou. Obaja junáci by si nevedeli predstaviť život bez radosti 
z krásnej prírody.
Michal sa po smrti otca stane hájnikom. Ožení sa so svojou milou 
Hankou, ktorá mu je vernou, milujúcou manželkou. Sládkovič predstavuje 
svojho Martina ako smelého mládenca, za ktorým sa "driečne Detvy 
dievčiny..." len tak obzerajú. Jemu najviac učarila Elena, ktorá mu 
bola vernou a oddanou družkou. Aj kvôli Hanke a Elena sa Martin 
a Michal dostanú do rozporu so svojimi pánmi.
Martin sa vyberie na starú Poľanu, kde pozoruje život okolo. Vidí, ako 
"...nad horou letí sokol jarabý, na vysoký on hrá sa let, mladúšik 
zajac hore pozerá, pozerá zas dol,..." zrazu sa Martin strhne a zabije 
valaškou loveckého sokola, ktorý patrí kráľovi Matiášovi. Usmrtí aj 
zbojníka, postrach kraja, ktorý uchvátil Elenu. Na jarmoku sa Martin 
kráľovi smelo ospravedlní, kráľ mu odpustí a daruje mu koňa - vraníka. 
Práve v tomto Martinovom čine sa odzrkadlila jeho rozhodnosť 
a nebojácnosť postaviť sa pred samotného kráľa. Kráľ chce spoznať 
Martinovu Elenu, príde večer na vohľady, ale Elena si bráni svoju 
lásku k Martinovi a odolá kráľovým zvodom. Kráľ neskôr pozve Martina 
do povestného čierneho pluku. Martin najprv nechce prijať túto ponuku, 
lebo "...Pod Poľanou mi prvý svet svitol, aj s ňou som rástol a s ňou 
som kvitol, ona je kus mojej duše...", ale keď mu kráľ dovolí ponechať 
si svoje vrkoče, fujaru, valašku, symbol slovenského národa a milú 
Elenu - súhlasí.
Sládkovič vykreslil v Martinovi človeka, ktorému sú bližšie skaly, 
hory, Poľana, teda príroda - než spoločnosť a jej potreby a autor 
cíti, že v tomto ľude je zárodok mocného budúceho života národa. Do 
postavy Eleny a Martina autor prevtelil kus seba a svojej milej, čo 
však vôbec nie je cítiť.
Hviezdoslav sa viac zameral vo svojom diele na konflikt medzi 
Michalovou ženou Hankou a pánom Artušom Villánim. Ich konflikt vyústi 
do tragického záveru, kde Hanka zabije Villániho, ktorý sa pokúša 
opätovne pripraviť Hanku o česť. Tu sa Michal prejavil ako nežný, ale 
aj vznetlivý človek vo vzťahu k Hanke, čestný a neznášajúci ponížené 
plazenie sa pred pánskou vrchnosťou a vzdorujúci pánskej spupnosti. 
Autor zobrazil v Michalovi sebavedomého a čestného človeka, ktorý 
svojimi vlastnosťami predstavuje protipól nemorálnosti a povahovej 
pokrivenosti Villániho.
Sládkovičov Detvan je prvý základ realistického vývinu, v ktorom 
neskôr pokračoval Hviezdoslav. Sládkovičovo dielo sa končíospievaním 
slobody, Hviezdoslav sa v závere lúži s lesmi - prírodou, v ktorej 
žil.

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka