Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Slovenská próza medzi dvoma svetovými vojnami

-         po prvej svetovej vojne nastal priaznivý kultúrno - spoločenský rozmach Slovenska : rozvíjalo sa školstvo, kultúrne inštitúcie, časopisy

-         autori čerpali podnety zo svetovej literatúry

-         nastala tematická diferencovanosť - zážitky z vojny, spomienky na roky mladosti, sociálna situácia, …

-         literatúra sa pretvára z monolitnej na pluralitnú

-         v prvých povojnových rokoch existovali 3 generácie autorov :

1.     Staršia – autori, ktorí písali pred vojnou a po vojne v tvorbe pokračovali

     ( Kukučín, Gregor-Tajovský, Slančíková-Timrava, Maróthy-Šoltésová,

Podjavorinská, Jesenský, Nádaší-Jége, Gregorová, …)

2.     Stredná – autori, ktorí vstúpili do literatúry počas vojny

      ( Rázus, Krčméry, Hrušovský, Alexy, Cíger-Hronský, … )

3.     Mladá – autori, zoskupení okolo viacerých časopisov, píšuci viacerými

                    smermi

           ( Svojeť, Mladé Slovensko – Vámoš, Horváth, Letz – nemali                                              

              spoločný program, vyvíjali sa individuálne, používali                            

              expresionistické postupy

             Proletárska Nedeľa, DAV – Jilemnický, Novomeský, Poničan,                                                       

               Sirácky – komunistické myšlienky, program smerovaný na sociálne

              otázky, literatúra ovplyvnená modernými umeleckými smermi

              Vatra – Milo Urban – katolícka orientácia )

 

ROZVÍJANIE REALISTICKEJ TRADÍCIE

 

-         realizmus vznikol v 19 storočí

-         hrdina – typické vlastnosti, rysy

-         prostredie – vidiek, malomesto

-         po vojne sa pokračovalo v udržiavaní realistickej tradície

-         tvorivé nadväzovanie na realizmus prebehlo v 3 líniách :

1.     Priame rozvíjanie realistickej tradície – Nádaší-Jége, Gregorová, Jesenský, Rázus – autori nadväzujú na kritický realizmus

2.     Sociálno-psychologický realizmus – Urban, Cíger-Hronský, Letz – autori, pokúšajúci sa o prienik do vnútra človeka

3.     Socialistický realizmus – Jilemnický, Kráľ, Poničan – autori ľavicovo orientovaní, zoskupení okolo časopisu DAV, hľadajúci zlepšenie situácie v nastolení nového systému

 

 

 

 

TRETIA VLNA LITERÁRNEHO REALIZMU

 

-         v medzivojnovom období časť autorov písala predvojnovými realistickými postupmi

-         autori realisticky zobrazovali súdobé skutočnosti

 

 

LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ

 

-         pochádzal z rodiny advokáta

-         vyštudoval lekársku fakultu v Prahe, zaujímal sa aj o históriu

-         pôsobil ako lekár v Dolnom Kubíne

 

-         písať začal už na lekárskej fakulte, kde pôsobil v spolku Detvan

-         odmietol naturizmus

-         Wieniawského legenda – boj Poliakov s Turkmi, zobrazil pomocou troch postáv : plukovníka Tomajku, Juliána a Jely – Tomajka súperí s Juliánom o Jelu. Historická próza – verné zobrazenie dobových udalostí

-         Adam Šangala – historický obraz zo 17 storočia – reformácia, protireformácia. Hlavná postava – Adam Šangala, pochádza z Oravy, z chudobnej rodiny. Jeho otca obesili. Adam sa zastal sedliaka, ktorý udrel šľachtického psa, lebo mu pohrýzol dcéru. Adam šľachtica zbil, začali ho prenasledovať a musel odísť do Žiliny. Jégé zobrazil stredovekú Žilinu s jarmokom. V Žiline verbovali vojakov, preto sa dal naverbovať a dostal sa na panstvo grófa Praskovského, ktorý presedlal z katolíckej viery na evanjelickú. Praskovský mal syna aj nevestu, ktorá však nemôže počať. Keď sa jej to podarí, Adam ju nechtiac vystraší a ona potratí, preto musel ujsť aj s kňazom Konôpkom. Na úteku sa stretnú s Turkmi a zachránia mladému Praskovskému život. Adama sa neskôr zoznámi s Betkou, garbiarovou dcérou, vezme si ju, no jej otec im nepraje. Betka čaká dieťa a jej otec Adama udá z pomoci protestantom a preto ho spolu s Konôpkom obesia.

-         Svätopluk – zobrazenie moravského panovníka ako reálneho človeka, ktorý sa uchyľuje k zrade intrigám

-         Kuruci – víťazstvo pravdy a spravodlivosti

-         Cesta životom – zobrazenie Slovenska na prelome storočí. Hlavná postava Ondrej Svoreň je odpadlík, slaboch, má pasívny postoj k životu – pijatiky, obžerstvo, kupčenie so ženami. Jeho opakom je doktor Búroš – človek charakterný, čestný, národne uvedomelý

-         S duchom času, Alina Orsághová – zachytenie svojej doby, zlatej bratislavskej mládeže. Alina – žena mravne čistá, obetavá, pomáha iným

-         Krpčeky svätého Floriána – divadelná hra, menej kvalitná

 

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ REALIZMUS

 

-         vychádza z realizmu, ale uplatňuje aj nové moderné postupy ako expresionizmu

-         uplatňuje sa ohľad do psychiky postáv

-         dej sa odohráva na dedine, hlavný hrdina je prostý nevzdelaný človek

 

JOZEF CÍGER-HRONSKÝ

 

-         vyštudoval učiteľský ústav

-         spolupracoval s Maticou Slovenskou, vydával Slniečko

-         po vojne emigroval do Argentíny, kde pracoval v agentúre pre Slovákov. Bol pochovaný v Lujáne a po roku 1993 ho preniesli do Martina na národný cintorín

-         jeho prvé práce boli podobné s Kukučínovou tvorbou

-         vo svojich novelách ( Tomčíkovci, 7 sŕdc ) uplatňuje dedinské prostredie – prostí, mravní ľudia

-         písal aj romány – Proroctvo doktora Stankovského – z intelektuálneho prostredia

-         Chlieb – hlavný hrdina Metodej Chlebka je osudovo spätý s prírodou a živlami

-         Jozef Mak – človek milión, je typický predstaviteľ nižšej vrstvy. Narodil sa aby trpel. Bol nemanželským dieťaťom, zhorela im chalupa. Ako mládenec sa dostáva do konfliktu s bačom. V dospelom veku si postaví chalupu a nastupuje na front 1. svetovej vojny. Keď sa vráti, nájde vo svojom dome svoju frajerku, vydatú za jeho brata. I toto trpezlivo znáša. Ožení sa s dievčaťom, ktoré nemiloval – s Jelou. Žili chudobne. Na smrteľnej posteli svojej ženy si uvedomuje, že ju miloval. Po jej smrti sa nevzdáva, ale žije ďalej. Fatalistický román – hlavný hrdina má pasívny postoj k životu, ale nevzdáva sa, ale žije a pracuje ťažko na poli.

-         Na Bukvovom dvore – menej významný román z dedinského prostredia

-         Pisár Gráč – téma vojny – cirkusu a jej nezmyselnosti

-         Svet na Trasovisku – viacvrstvový román, hodnotiaci SNP ako nenárodný boj

 

MILO URBAN

 

-         narodený v rodine hájnika

-         po otcovej smrti bol nútený odísť z Gymnázia a stal sa pomocným redaktorom denníka Slovák. Neskôr študoval na Vysokej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, no pre nedostatok peňazí ju nedokončil

-         cez vojnu pôsobil v denníku Gardista

-         po vojne emigroval do Rakúska, no v roku 1947 sa vrátil na Slovensko a bol súdený

-         odišiel do Juhoslávie, zomrel v Bratislave

-         prvé práce – poviedka Ej tanec, tanec, román Tiene

-         novela o láske Jašek Kutliak spod Bučinky

-         novely o tvrdých životných podmienkach – Výkriky bez ozveny

-         novela Za vyšným mlynom – predohra k Suchoňovej Krútňave

-         román Živý bič – Stratené ruky + Adam Hlavaj

-         romány Hmly na úsvite + V osídlach nadväzujú na Živý bič

-         román Zhasnuté svetlá + Kto seje vietor – Urbanov pohľad na Slovenský štát

-         Kade tade po Halinde – memoáre

 

SOCIALISTICKÝ REALIZMUS

 

-         predstavitelia sú ľavicovo orientovaní spisovatelia, študujúci v Prahe, ktorí založili Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska

-         kritika spoločenského poriadku, sústredenie sa na riešenie sociálnych otázok zmenou spoločenského poriadku

-         hlavní hrdinovia sú chudobní

-         prezentácia diel v ľavicových novinách – Proletárska Nedeľa

-         boli združení okolo časopisu DAV

 

PETER JILEMNICKÝ

 

-         zakladateľ proletárskej literatúry

-         vyštudoval učiteľský ústav

-         pôsobil na Slovensku ale aj v ZSSR

-         v roku 1942 bol zatknutý gestapom

-         po vojne politicky angažovaný

-         99 koní bílých – expresionistické dielo, zobrazujúce osudy učiteľa

-         Víťazný pád – zobrazenie chudobných Kysúc

        Hlavný hrdina, Maťo Horoň, odchádza na front 1. sv. vojny. Po príchode sa

        zmenil na socialistu a pohádal sa preto s otcom. Chce si vziať chudobnú

        Magdu Kotúzovú, no ona ho podvedie, preto ju zabije. Po odsedený trestu

        sa vracia domov. Keď zomrie otec, ostáva na gazdovstve a chce si prácou

        odčiniť zlé skutky. Povodeň mu zoberie dom aj úrodu. Maťo sa nikdy

        nevzdáva a preňho sú jeho pády víťazné.

-         Zuniaci krok – problém kolektivizácie

-         Pole neorané – diferenciácia rodín Húščavovcov a Cudrákovcov

-         Kus cukru – individuálna dráma rodiny bíreša Bálenta

-         Kompas v nás – problém šťastia

-         Kronika – prvé dielo napísané socialistickou metódou, opisujúce SNP

-         V krajine, kde včera je zajtra – o láske traktoristu a robotníčky

 

FRAŇO KRÁĽ  

-         pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach Slovenska

-         písal spočiatku poéziu – Z noci do úsvitu, Čerň na palete, ktorá vyšla až po roku 1945, lebo bola protifašistická

-         prvé prozaické diela – Jano + Čenkovej deti – zobrazenie biedneho detstva chudobných detí, ich existenčné problémy, chudobu, hlad  

-         ďalšia próza – Cesta zarúbaná – je podobná Jilemnického Poľu neoranému svojim tendenčným pohľadom a schematickosťou

-         Stretnutie – z prostredia Juhoslávie. Príbeh o mladom mužovi Ivanovi Bogovičovi, ktorý bojoval v občianskej vojne v Španielsku

-         Balt –básnická zbierka vydaná pri pobite na Jadrane  

 

LYRIZAČNÉ TENDENCIE V PRÓZE NA SLOVENSKU PO ROKU 1945

 

-         po roku 1918 koexistujú viaceré smery naraz

-         zo sveta sa k nám dostávajú lyrické prvky, ktoré ozvláštňujú text

-         I. stupeň : Ornamentálna próza – expresívna výpoveď, prečačkanosť, používanie ozdobného jazyka a štýlu

( Tido J. Gašpar, Gejza Vámoš, Ján Hrušovský )

II. stupeň : Lyricky tvarovaná próza – nadväzuje na ornamentálnu prózu, vychádza z realizmu, dominuje u nej zmyslové vnímanie

( Jozef C. Hronský, Jozef Horák, F. Gabaj, J. Bodenek

III. stupeň : Próza literárneho realizmu – stráca charakter prózy, redukuje sa dej, ktorý má tragický charakter. Do popredia sa dostáva príroda a  prežívanie. Uplatňuje sa rozprávkovo – mýtický epický princíp.

( Chrobák, Švantner, Ondrejov, Figuli )

 

ORNAMENTÁLNA PRÓZA

 

-         vychádza z expresionizmu, snaží sa priblížiť svetu, búri sa proti svetu a literárnym kódexom

-         poznačená experimentovaním

-         motívy nasledujú bez časovej a logickej následnosti

 

TIDO J. GAŠPAR

 

-         mal búrlivý život, odišiel zo školy na Jadran k námorníkom, kde ho zastihla 1.sv. vojna, v ktorej bojoval ako námorník

-         počas Slovenského štátu bol šéfom úradu propagandy, po vojne bol obvinený a odsúdený

-         spočiatku písal krátke prózy Hana, Karambol, Buvy – Buvy, Deputácia mŕtvych

-         v jeho tvorbe sa objavujú cudzokrajné motívy – more, námorníci, láska, ženy, erotické motívy

-         Červený koráb + Námorníci – z pobytu na Jadrane. Červený koráb zobrazuje vzburu námorníkov v prístave Pula

 

JÁN HROŠOVSKÝ

 

-         vnuk štúrovca Paulinyho Tótha

-         vyštudoval obchodnú akadémiu, potom pôsobil ako bankový úradník v Novom Sade a v Ružomberku

-         bojoval v 1.sv.vojne

-         počas vojny pracoval na úrade Propagandy SR

-         jeho tvorbu uverejňovali časopisy

-         prvá kniha – Zo svetovej fronty – expresionistické spomienky na vojnu

-         Pompiliova Madona, Zmok a Dolorosa – novelistiky na hranici reálna a nereálna

-         Muž s protézou – prvá román, námet z vojny

-         Pohroma – historický román z čias Veľkej Moravy

 

GEJZA VÁMOŠ

 

-         pochádzal zo židovskej rodiny, vyštudoval medicínu

-         v roku 1939 emigroval do Číny

-         zomrel v Brazílii

-         v jeho próze je zostrený pohľad na skutočnosť – je predstaviteľom expresionizmu

-         s Alexym vydával časopis Svojeť

-         Editino očko – zbierka noviel, venovaná svojím sestrám. Ústredná novela zobrazuje príbeh sestry Edity, ktorá si vypichne oko. Zachytáva to z hľadiska osobného, ale aj lekárskeho

-         román – Atómy Boha – lekárske prostredie, plné neistoty, napätia. Lekár Zurian po skončení štúdií prichádza do práce zo školy, no prax mu poprela čo sa naučil. Nevidí východisko, preto spolu spáchajú samovraždu ako protest voči spoločnosti

-         Jazdecká legenda – román, poukazujúci na hlúposť armády

-         Odlomená haluz – román o nepochopení židov. Dej sa odohráva pred 1.sv.vojnou .

 

IVAN HORVÁTH

 

-         impresionista – pokúša sa zachytiť okamih, atmosféru, náladu

-         jeho diela sú plné senzuálnych dojmov

-         bol vyštudovaný právnik, vyštudoval aj diplomaciu

-         v 2.sv.vojne bol v protifašistickom odboji

-         Človek na ulici – 5 noviel. Novela Laco a Bratislava – Laco je mladý študent, ktorý prichádza do Bratislavy a je ňou očarený. Bratia Jurgovci – Bratia hľadajú svoje šťastie, v živote iba trpia.

-         Vízum do Európy – novely, majúce reportážny charakter, zobrazujú jednotlivé mestá Európy, pomocou ich obyvateľov

 

LYRICKY TVAROVANÁ PRÓZA

 

-         medzistupeň od ornamentálnej a naturistickej  prózy

-         zobrazujú sociálne problémy vidieka, zameriavajú sa na vnútorný svet

-         lyrický hrdina – býva na dedine – je to väčšinou dieťa, alebo žena

-         uplatňuje sa harmonické riešenie situácie

 

JOZEF HORÁK

 

-         otec mu zomrel v 1.sv.vojne, matka, keď mal 16

-         po Gymnáziu vyštudoval učiteľský ústav a celý život učil a písal do časopisov

-         novely – Biele ruky – zobrazujú dedinského človeka vo vypätých situáciách

-         novely – Zahmlený návrat – banícke prostredie – novela Šachta – baníci zomrú v štole

-         Hory mlčia – zobrazenie SNP – Bugala – Vahan ukrýva partizánku, do ktorej sa zaľúbil jeho syn

-         Legendy – z čias Veľkej Moravy

-         písal aj povesti – Sitniansky vatrár, Sitnianska biela skala

 

JÁN BODENEK

 

-         vyštudoval obchodnú školu a potom pracoval vo viacerých kultúrnych miestach

-         svoje prvé práce uverejňoval v časopisoch

-         Ivkova biela mať – román podobný Čenkovým deťom

-         Zapálené srdce – návrat vysokoškoláka Vinca cez dedinu

-         Svetlá na bublinách – konflikt medzi krásou biologickou a fyzickou

-         Z vlčích dní – z čias SNP

 

PRÓZA NATURIZMU

 

-         vrcholná fáza lyrizačných tendencií, nadviazala na expresionizmus

-         v dielach vystupuje subjektívny rozprávač, dej sa odohráva na dedine

-         príroda je dejotvorným činiteľom

-         dôraz sa kladie na prežívanie postáv

-         je tu badať výrazná rozprávkovosť a baladickosť

-         autori sa snažia zotrieť rozdiel medzi skutočnosťou a snom

-         spisovatelia vychádzajú z nejasného k jasnému

 

ĽUDO ONDREJOV

 

-         narodil sa v Juhoslávií, býval na Slovensku v Banskej Bystrici

-         románová trilógia – Slnko vychádza nad hory – má tri časti – Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy

-         V Zbojníckej mladosti mladý chlapec Jerguš je dieťaťom prírody. Zomrel mu otec a on spolu so sestrou Annou, bratou Rudkom

-         V Jergušovi Lapinovi sa Jerguš ocitá v meste

-         Na zemi sú tvoje hviezdy – hlavná postava – Ondrej Šimčisko nevie nájsť svoje miesto na dedine, zomiera na fronte

 

DOBROSLAV CHROBÁK

 

-         spolupracoval s viacerými časopismi, vydal Slovenský literárny almanach a Rukoväť dejín slovenskej literatúry

-         prvá poviedka – Les

-         prvý román Kamarát Jašek – obsahuje prvky fantastiky, je expresionistický

Mladý rubár Jašek ľúbi dedinské dievča, ktoré je zvádzané chrchliakom. Jašek pre ňu do mesta a spolu s strýcom Sojčiakom ju odvádzajú na dedinu

-         Drak sa vracia – novela, zobrazujúca osud Martina Lepiša, ktorý je svojim čudáctvom odsudzovaný dedinou. Je sirotou, vyučil sa za hrnčiara. Chce sa zaradiť do kolektívu. Býva na samote. Miluje rovnaké dievča ako Šimon Jariabka

-         Drak – silný, odvážny, prométeovský typ hrdinu

 

MARGITA FIGULI

 

-         pochádzala z Oravy, pracovala v Tatra Banke, odkiaľ v roku 1941 z politických dôvodov odišla

-         Uzlík tepla – prvá poviedka

-         Pokušenie – hlavným hrdinom je žena, na ktorej život vplývajú sociálne súvislosti

-         Tri gaštanové kone – novela, hlavní hrdinovia Mária Magdaléna, Peter, Ján Zápotočný

-         Babylon – historický román, zobrazujúci posledné roky Chaldejskej ríše

-         Mladosť – autobiografia

 

FRANTIŠEK ŠVANTNER

 

-         postupuje od známeho k neznámemu, život nahrádza smrťou

-         vyštudoval za učiteľa, pracoval v Matici Sl.

-         zbierka noviel – Malka – dej sa situovaný vrchárskeho prostredia. Valach sa zaľúbi do malej pomocníčky v krčme, za ktorou chodí neznámy valach, ktorého zabiť. Riešenie situácie je smrť Malky. Neskôr vysvitne, že neznámy valach bol jej brat.

-         Piargy – 2 mladí ľudia zomrú tak, že si to ani neuvedomia

-         Nevesta hôľ – prvý naturistický román – do horskej krásky Zuny sa zaľúbi hájnikov syn. Zuna je krásna a čistá ako príroda, vždy mladému hájnikovi ujde. Nakoniec zomrie. Mladý hájnik jej smrť prijíma s konštatovaním – hole si je vychovali, hole si ju vzali, lebo i hole majú svoje nevesty .  

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka