Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


18 Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok; I Stodola, J Barč-Ivan, K Čapek
#miesto_oblast_28#

18  Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok; I  Stodola, J  Barč-Ivan, K  Čapek

       I. Stodola: Bačova žena
            (úryvok)

       ODNDREJ: Všetko som stratil po nešťasí. Len vrecúško s
       dolármi a košeľou mi ostalo. Bál som sa obrátiť na
       políciu. Moc je tam zlého sveta, za zlodeja by ma boli
       držali. Tajil som, že neviem, kto som. Cudzie meno som
       uvádzal, anglické. Len vo sne som vídaval ovce a počul
       cvengot ic sviežovcov. Hora mi hučala, potôčik žblnkotal,
       pred bleskami, búrkou som sa vo dne pod košaté jedle
       ukrúval. Spotený som sa prebúdzal a v pamäti prehŕňal. Kde
       to všetko bolo? Valsy som si trhal: rozmýšľaj, uvažuj, ty
       si žil niekde v hlbokých lesoch. Ovce, košiar, kde to
       bolo? Ach, to je hrozné, keď ti tmavá mrákava časť mozgu
       zahalí a ty nevieš, nevidíš, nepamätáš.
       MATKA: Ach, syn môj, čo si to prežil.
       EVA: Toľké nešťastie.

   a)  Vysvetlite podmienky vzniku a formovanie slovenského
       profesionálneho divadla a stručne zhodnoťte prínos
       najvýznamnejších dramatikov.
   b)  Na základe vlastého výberu porovnajte dve drámy, ich
       hrdinov, riešenie konfliktov a zvláštnosti umeleckého
       stvárnenia.
   c)  určte vety podľa modálnosti a modifikácie vetnej skladby.Podmienky vzniku:

  - vojna; faš.; kríza;
  - vznik 1. ČSR
  - 1920 - vznik SND
     - 1. hra(opera): Libuše
     - otvoril Krasko
     - zo začiatku český herci a režiséri; postupne vzniká
       slovenská garnitúra (Baradáčovci; Bagar; Hana Meličková)
     - klasicist. a real. repertoár: Tajovský, Stodola, Palárik,
       Hollý; čes: Čapek; Shakespeare; Gogoľ
     - 2- 30. rokov - ďaľšia generácia pod vedením J. Jamnického
     - Shiller, Mollićre; Budský, Zachar
  - 1943 - Voj. divadlo v Martine
  - stála scéna v Košiciach

JÚLIUS BARČ-IVAN
  - vplyv prostredia: trojnárodná rodina; sociálne prostredie
  - umel. ovplynený modernými smermi (expresionizmus)
  - 3000 ľudí - robotnícke prostredie
  - Mastný hrniec - humornejšie, aktiež rob prostredie
  - Dvaja - o dvoch mužoch, kt. vraždili a ich vzťahy s vdovou
  - dráma MATKA
     - klas. dráma o troch dejstvách
     - Dej:
       - v Krompachoch; chud. banícka rodina; zomiera otec; ostáva matka
         + dvaja synovia
         {Jano - starší, tvrdý, zanivitý, sebecký; majetok, peniaze,
                 hrubý; on prinúti P. odísť do am.
          Paľo - "mäkký", citlivý; boj s J. je márny - nemôže zabrániť
                 konfliktom
          Matka-Vdova - ústredná postava
                      - skromná, láskavá, obetavá, milujúca
                      - má schopnosť predvídať čo sa stane jej
                        najbližším (==> dram napätie) a táto vlastnosť
                        ju vytrháva zo spol. ľudí
          Suseda a jej syn - má o neho strach, aby sa z neho nestal
                               korheľ, vyvrhel spopločnosti; robí všetko
                               pre to, aby sa nepokazil
          Kata - láska k P.; nekôr k Janovi
         }
       - Jano, Paľo - rozpory ==> P. za prácou do am.
       - P. sa vracia - nové spory; Jano chce zabiť Paľa
       - matka - chce aby sa synovia zmierili - sebaobeť - ZABIJE SA
     - obe matky majú spol. údeľ, z rovnakého presredia, trpia a rovnako
       sú zmučené osudom vlastných synov
     - autor nám ukazuje dva svety
        - svet vonkajšej biedy a nedostaku (sociálna rovina)
        - svet vnútorného bôľu a materinskej tiesne:
          Matka vdova: - súženie vyplývajúce z predvídania
                       - "boj" so synmi
                       - boj samej so sebou
                       - boj s nespravodlivou prezreteľnosťou

IVAN STODOLA
  - vyštudoval v Kežmarku, Budapešti; Prahe
  - Tvorba: - 1.Komédie
                - spol. hry z obdobia 1. ČSR; kritika spol. a polit.
                  pomerov - satira
                - Náš pán minister
                - Čaj u pána senátora
                - Jožko Púčik a jeho kariéra
            - 2.Tragédie
                - Bačova žena
            - 3.Historické hry
                - Svätopluk - obdobie pred koncom vlády
                - Katarína Havranová - obdobie 1848/49
                - Básnik a Smrť - obdobie SNP

  - dráma Bačova žena
     - Postavy: Eva - "bačova žena"
                Ondro - "1. bača" + syn
                Mišo - "2. bača" + syn
                Ondrova matka
     - Dej: Ondro za prácou do am. Stane sa mu nešťastie, následkom kt.
            stratí pamäť. Eva a dedina si myslia, že je mŕtvy, len matka
            verí, že jej syn žije. Eva si zoberie Miša - žijú šťastne,
            Mišo dobrý otec. Ondrovi sa vráti pamäť - rozhodne sa vrátiť
            domov. Spoznáva realitu; nakúpi pôdu, majetky. Domáha sa
            práva na Evu a syna. Rovnako sa domáha Mišo. ROZPOR. Eva -
            rozhodne sa riešť situáciu sebaobetou - samovražda
   - dráma JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRA
           (satira na falošne chápaný humanizmus)
      - o 3 dejstvách
      - Postavy:
          - Jožko: "asi 35-ročný, dobromyseľný skromný človiečik",
                     úradníček, pracovitý, čestný
          - riaditeľ Rohatý
          - predsedníčka spolku Humanitas (ochrana tých, kt. sa nie
            vlastnou vinou dostali do nesťastia)
          - predsedníčka spolku Benevolencia (och. tých, kt. sa vlastnou
            vinou dostali do nesťastia)
          - sestra a jej deti
          - Miluška - na pracovisku
                    - J. - M. = Láska
       - Dej: J. mal doniesť peniaze do banky; omylom prázdna obálka; J.
              obvinený; stredobodom záujmu charit. organizácií; keď
              vysvitne omyl najavo, je na vine zase len J.; stáva sa
              bezvýz.

KAREL ČAPEK
  - študoval na FF
  - pochádzal z vidieckej rodiny
  - Tvorba:
      - Spolu s bratom (Jozef)
         - Zářivé hlubiny +
         - Krakonošova zahrada --- Knihy poviedok
         - Ze života hmyzu +
         - Adam Stvořitel ---- drámy
      - samostatne
         - R.U.R. (Rossum's Univesal Robots) - dráma
         - Krakatit - román
         - trilógia Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
         - Povídky z jedné a druhé kapsy (detektívne)
         - Válka s mloky - román
         - Matka - dráma
         - Bílá nemoc - dráma
    Matka
      - dráma
      - story: náhodne videl fotku matky a dievčatka z vojny
        v španielsku a to ho podnietilo napísať túto drámu
      - Téma: - boj proti faš., proti vojne <--> výzva na obranu
                demokracie, vlasti, slobody, pokroku
      - Konflikt: - spoločensko-politický (faš. x demokracia)
                  - psychologický (matka, manžel, synovia)
      - Kompozícia:  1.rodinné prostredie - predstavuje všetky postavy
                       okrem otca (ten už je mŕtvy)
                     2.občianska vojna (v španielsku)
                     3.doma, ale za vojny
      - Postavy:  - Matka - stratí nielen manžela (koloniálny
                    dôstojník), ale aj synov
                  - synovia: Ondrej - lekár
                             Jiří - letec
                             Kornel a Petr - dvojčatá
                             Toni - najmladší

     - dramatičnosť je dosohavaná komunikácio matky s mŕtvymi v otcovej
       izbe, kt. má pre synov zvláštnu príťažlivosť. Tu vedie dialóg
       najprv s manželom a potom so svojimi synmi
     - Matka: najprv sa iba prizerá, pstupne dopláca a potom "bojuje"
     - Muži: idú za nejakým cieľom, kt. sa snažia naplniť
        " Mala som domov, deti... Prečo musím platiť iba ja?"
        " Ísť na smrť to by dokázal každý, ale stratiť niekoho?..."
     - Ondrej - lekár - zomiera ako hrdina - liečil v Afrike
     - Jiří - fanatik na lietadlá - zahynie v boji, keď má preletieť
              ponad front
     - Dvojčatá: - spol.-polit. konflikt
                 - sú úplne odlišní, fyzicky aj psychicky
                 - nevedia sa zniesť
                 - Kornel - predstaviteľ fašizmu; duševne prázdny; typ.
                   fanatik
                 - Peter - opačne
         Kornel: "Treba dať veci tam kde boli"
         Peter: "Treba dať veci tam, kde majú byť"
         Matka: "Treba dať veci tam, kde im je dobre"
     - Toni - básnik
            - jemný, citlivý chalan
            - odchádza do vojny: KONFLIKT s matkou - nechce ho pustiť
              (posledný syn); M. počúva rádio - najprv odmieta; keď
              zistí že aj hláseteľka má syna vo vojne, pustí Toniho

    Bílá nemoc
      - odpor voči faš.; výstraha
      - Konflikt: 1. spol.-politický (2.Sv. dem. x faš.)
                  2. mravný: povinnosť x svedomie; u Galéna: dať
                     liek=život x je proti vojne (viz ďalej)
                  3. v pozadí: dav a indivíduum
      - Dej: - ľudia od 45. rokov dostávajú bílú nemoc
             - dr. Galén - vynájde liek; (1.konflikt: vyhodia ho z
               nemocnice kde liek klinicky skúšal, lebo chce proti nemu
               donútiť Maršala aby prestal s vojnou)
             - ochorie barón Krüg (zbrojný komplex); Galén odmieta
               pomoc; K. sa zastrelí
             - Maršál: podpíše mier
             - dav zasiahnutý expanzívnou ideológiou zabije Galéna (nedá
               sa zastaviť)
      - Galén - pacifista - mier za každú cenu
      - Čapek - taktiež; v Matke tot štádium prekonáva

  Zhrnutie: - celým svojím dielom a životom bol proti násiliu, vojne a
              fašizmu
            - obával sa o prevahu techniky nad ľudskosťou
            - tušil že dôjde k vojne, vedel však, že po nej
              " pevniny zase pomaly porostou nánosem řek,
                moře pomalu ustoupí, a všechno bude fajn. "


Zdroj: www.ajo.sk/student

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka