Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Obohacovanie slovnej zásoby

Obohacovanie slovnej zásoby

 

V slovesnej zásobe slovenského jazyka je veľa slov, ktoré majú neslovenský, cudzí pôvod – nazývajú sa prevzaté a cudzie slová.

 

Mnohé z nich však zdomácneli, takže ich už nepociťujeme ako cudzi. Píšu sa naším pravopisom a používajú sa vo všetkých funkčných štýloch, napríklad autobus, meter, štadión, park, rekreácia.

 

Niektoré slová sme prevzali v doslovných prekladoch sú to tzv. kalky, napr. zemepis – geografia; konská sila – horse power; a pod.

 

K cudzím slovám patria aj medzinárodné slová (internacionalizmy), ktoré sa vyskytujú najmä v odborných textoch (distribúcia, emócia, kosínus, synchronický)

 

Najnázornejšie sa postupnosť udomácňovania cudzích slov prejavuje v pravopise. Napríklad raz sa píše slovo pôvodným pravopisom a raz zdomácneným (speaker – spíker)

 

Najstaršou a najpočetnejšou skupinou prevzatých slov sú slová so slavným základom gréckeho a latinského základu, napr. gé – zem, bios – život, logos – reč, mikros – malý, mono – jeden, poly – mnoho...

 

Cudzie slová sa zväčša skloňujú podľa domácich vzorov.

 

Slovná zásoba sa obohacuje aj

-      odvodzovanímä

-      skladaním

-      skracovaním

 

Odvodzovanie – odvodené slová sa tvoria zo základných slov; napr. základné – Slovensko, historický, zvučať

odvodené – slovenský, predhistorický, zvuk

 

Skladanie – pri skladaní slov vzniká nové slovo z dvoch základných slov, napr. rýchloopravňa (rýchla opravňa)

 

K nepravým zloženým slovám patria tzv. zrazeniny bez spájacej morfémy o. (kníhtlačiareň)

 

Za zložené pokladáme aj slová, ktoré sa píšu so spojovníkom (česko-  slovenský slovník)

 

Skracovanie – slov.

-      Ing., doc., ul., Mudr......

-      SOŠ – stredná odborná škola, USA

-      TANAP – Tatranský národný park

 

Osobitnou skupinou sú značky, napr.

l – liter

sin – sínus          –> nepíšu sa za nimi bodky...

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka