Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Slovné druhy Partis orationis(slovné druhy)
1.Ohybne-(1-5) a)Skloňovanie (1-4) b) Časovanie (5)
2.Neohybne (6-10)
1) Plnovyznamove (1-6)
2) Neplnovyznamove (7-10)
---------------------------------------------
1.Podstatne mena (Substantiva)
----------------------------------------------
Pomenuvaju osoby, zvierata, veci, vlastnosti a deje.
Delenie:
1.a)všeobecne
b)vlastne
2.a)konkretne (hmotne)
b)abstraktne (nehmotne)
Gramaticke kategorie:
Rod:mužsky životny
Mužsky neživotny
Žensky
Stredny
Čislo:singular
Plural
Pad:N,G,D,A,L,I,
Vzory podstatnych mien:
Mužsky rod:chlap, hrdina, dub, stroj
Žensky rod:žena, ulica,dlaň, kosť
Stredny rod:dievča, mesto, vysvedčenie, srdce
------------------------------------------------------------------
2.Pridavne mena (adjektiva)- označuje vlastnosti osôb, zvierat, veci a javov
3.Zámena(promonima)- zastupuje Podst.m. a prid.m. a odkazuje na osobu, zviera, vec alebo vlastnosť
4.Čislovky(numeralia)- pomenuvaju množstvo a poradie osôb, zvierat, veci, dejov, vlastnosti
5.Slovesa (verba)-vyjadruju dej, činnosť albo stav osôb, zvierat a veci
6.Prislovky (adverbia)- vyjadruju rozlične okolnosti miesta, času, spôsobu, pričiny
7.Predložky (prepozicie)-vyjadruje rozlčne vzťahy medzi slovami
8.Spojky (konjunkcie)-spajaju vetne členy, vety a vyjadruje vzťahy medzi nimi
9.Častice (partikuli)- vyjadruju osobny postoj hovoriaceho k vete
10.Citoslovcia (interjekcie)- vyjadruju rozlične prejavy citu a vôle a napodobnenie zvukov

Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu patrí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka