Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


SOBĚSLAV II.

*okolo 1128, (?),V29.1.1180, (?); český kníže

Druhorozený syn Soběslava I. a Adleyty Uherské odešel po otcově smrti s bratry do Německa. V roce 1148 se za nepřítomnosti knížete Vladislava II. pokusil zmocnit Čech. Byl však zajat a uvězněn na hradě Přimda. V roce 1150 se mu podařilo uprchnout. Uchýlil se opět do Německa na dvůr Fridricha Barbarossy. Roku 1161 zkusil získat alespoň olomoucký úděl, když náhle přepadl Olomouc. Vladislav nemohl Soběslava přemoci, přilákal ho tedy k Praze. Soběslav byl opět zajat a opět putoval na Přimdu, kde strávil mnoho let. Byl propuštěn až po třinácti letech, na zákrok císaře. Naděje na knížecí stolec mu snad naposledy svitla v okamžiku, kdy se král Vladislav II. rozhodl rezignovat a odevzdat vládu synu Bedřichovi. Na podzim 1173 se dostavila česká delegace s vládnoucím knížetem i jinými Přemyslovci do Hermsdorfu. Zde císař Fridrich odňal Bedřichovi knížectví, protože je získal nezákonnou cestou, a odevzdal je (přičemž sám stará práva porušil) Oldřichovi, který nebyl v Čechách zvolen! Ten je okamžitě předal Soběslavovi, což vzbudilo všeobecnou pozornost. Soběslav byl sice přijat lidem s nadšením, ale k samostatné vládě se mu prostě nedostávalo zkušeností, a to nejen vzhledem k počtu let strávených v žaláři. Jednalo se o období neobyčejně komplikované, mimo jiné dalším sporem mezi císařem a papežem. Soběslav byl na straně Barbarossově. Roku 1176 vpadl do Rakous, za což se dostal do papežské klatby. Následujícího roku se císař a papež dohodli a Fridrich Barbarossa udělil v roce 1178 Čechy v léno Bedřichovi. Ten postupoval do Čech, u Loděnic ho však Soběslav zaskočil a porazil. U Prahy v lednu 1179 ovšem již Bedřichovým šikům, doplněným o vojsko Konráda Oty, vzdorovat nedokázal. Soběslav uprchl do ciziny, kde koncem ledna 1180 zemřel. Nebyl mu odepřen čestný pohřeb a jeho ostatky byly uloženy na Vyšehradě. Soběslav byl ženat s Eliškou, dcerou Měška III. Polského (*před 1174-V2.4.1209). Jejich manželství zůstalo bezdětné.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka