Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


U S A

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Je to štát v Severnej Amerike rozkladajúci sa od Atlantického po Tichý oceán a na mnohých ostrovoch. Až do príchodu Európanov boli rozľahlé oblasti  dnešných spojených štátov obývané len riedko. Poprvé pristáli pri brehoch Ameriky Vikingovia už v 10.  A 11. Storočí  , ale pre Európu bol Nový svet objavený až výpravami Krištofa Koumba roku 1492. V ďaľších storočiach sa Severná Amerika stala cieľom kolonizačných snáh Španielska ( Mexiko , Florida , zemie západne od Missipi ) , Francúzska ( Kanada , povodie Missipi ). Pre históriu USA mala najväčší význam anglická kolonizácia atlantického pobrežia. Od roku 1664 sa Británia postupne zmocnila nizozemských  a časti francúzskych osád v Severnej Amerike a do roku 1773 vytvorila na pobreží 13 kolónií ( Massachusrtts , New Jersey , New York , Rhohe Island , Conecticut , ew Hampshire , Pensilvania , Daleware  , Virginia , Maryland , North Carolina , South Carolina , Georgia ) . Tieto vytvorili základ USA. Zásahy materskej zeme do pomerov v kolóniách vyvolali protibritskú opozíciu  , ktorá vyvrcholila roku 1775 vypuknutím otvorenej vojny medzi kolóniami  a Veľkou Britániou. Roku 1776 vydal druhý Kontynentálny kongres  Deklaráciu nezávislosti , ktorá vyhlasovala vznik Spojených štátov amerických. Podľa Konfederačných článkov  zroku 1781 si každý zo štátov Únie zachoval samostatnú vnútornú a ekonomickú polityku. Vojna za nezávislosť skončila roku 1783 britským uznaním nového štátu. Roku 1787 bol konfederačný charakter USA nahradený systémom federatívnym. Od konca 18. Storočia potom začala územná expanzia USA smerom na západ a na juh.  Postupne boli do Únie prijaté ďaľšie štáty: Vermont 1791 , Kentucky 1792 , Tennessee 1796 , Ohio 1803. Roku 1803 bola od Francúzska odkúpená Louisiana – ako štát 1812. Snaha pripojiť I Kanadu skončila neúspešne vojnou s GB v rokoch 1812-14. Z jednotlivých teritórií boli postupne vytvárané štáty:  Indiana 1816 , Mississippi 1817 , Ilinois 1818 , Alabama 1819 , Maine 1820 , Missouri 1821. Roku 1819 získaly USA od Španielska  Floridu – štát od 1845. Roku 1845 bol anektovaný Texas a po americko – mexickej vojne z rokov 1846-48 Kalifornia – štát od 1850 a ďaľšie územia. Do počiatku 60. Rokov boli do Únie  prijaté ďaľšie štáty: Arkansas 1836 , Michigan 1837 , Lowa 1846 , Wisconsin 1848 , Minesota 1858 , Oregon 1859. Rozpory medzi otrokárskym juhom  a slobodným severom viedli v rokoch 1860-61 k secesii 11 južných štátov  ( South Carolina , Mississippi , Florida , Alabama , Georgia , Louisiana , Texas , Virginia , Arkansas , North Carolina , Teneesee ) a následne k občianskej  vojne. Vojna medzi Juhom ( Konfederáciou ) a Severom ( Úniou ) trvala do roku 1865 a skončila sa víťazstvom Severu. Mohutný hospodársky rozvoj po skončení vojny bol doprevádzaný ďaľšou expanziou na západ. Do 1. Svetovej vojny tu vzniklo 15 ďaľších štátov: Kansas 1861 , West Washington1889 , Idaho , Wyoming 1890 , Utah 1896 , Oklahoma 1907 , Arizona ,  New Mexico 1912. Roku 1867 odkúpila americká vláda od ruska Aljašku a od 80. Rokov 19. Storočia potom USA expandovali I mimo vlastnú americkú pevninu predovšetkým do karibskej oblasti a do Tichomooria ( protektorát nad Portorikom a Kubou , ostrov Guam  , Filipíny , anexia Havajkých ostrovov roku 1898  , rozdelenie ostrova Samoa a Nemeckon roku 1899 , Prieplavové pásmo  v Paname atď.) Americká účasť v oboch svetových vojnách na strne Spojencov významne prispela k ich víťazstvu. Po 2. Svetovej vojne bolo USA zverené do správy poručenského územia OSN v Tichom ocáne a väčšina z nej nono konštituovaných štátov sa neskôr stal avoľne pridruženými štátmi USA ( Mashalove ostrovy , Mariany , Mikronézia …). Roku 1959 boli vytvorené dva doteraz posledné štáty Únie – Aljaška a Havaj. Spojené štáty americké sa skladajú z 50 štátov , federálneho územia  s hlavným mestom a sídlom vlády a Kongresu , pridružených štátov s vnútornou samosprávou ( Portoriko , Severné Mariany …) a samosprávnych území USA ( Guam , Panenské ostrovy , Americká Samoa …). Za 2. Svetovej vojny  , ktorá priamo nezasiahla územie USA ( okrem Havajských ostrovov ) , sa priemyslová výroba zdvojnásobila a USA sa staly hospodársky  najsilnejším štátom sveta  a vedľa Ruska  rozhodujúcou vojenskou mocnosťou. Rolu vedúcej svetovej mocnosti zvýraznil pád komunistického režimu vo východnej Európe po roku 1989 a následný rozpad ZSSR.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka