Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Stavebníctvo v SR

Autor referátu: fetamin

Vzostupný trend vo vývoji stavebnej produkcie, zaznamenaný v rokoch 1995 -1997,sa v priebehu roku 1998 zmiernil,pričom v treťom a štvrtom štvrťroku zaznamenal dokonca prepad produkcie.V dôsledku nezaplatených prác na štátnych zákazkách sa utlmila i vestičná činnosť,spomalila realizácia diaľničnej
infraštruktúry i vodohospodárskej výstavby. Odvetvie stavebníctva sa ocitlo v recesii,keď od septembra postupne klesal objem stavebnej produkcie a za rok 1998 bol o 3,5 %nižší jako v minulom roku. Medziročný pokles stavebnej produkcie najviac ovplyvnilo zníženie produkcie vo verejnom sektore (o 11,0 %,v s.c.). Výsledkom bolo aj zníženie podielu tohto sektora na celkovej produkcii o 1,5 bodu na 16,3 %. Súkromný sektor si aj napriek poklesu produkcie o 1,9 %(s.c.)naďalej zachovával dominantný podiel (zvýšenie na 83,7 %)na produkcii odvetvia. Pokračoval aj pokles stavebných prác v zahraničí,ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 27,7 %.Ich podiel v rámci odvetvia dosiahol len 4,9 %na celkových stavebných prácach.V oblasti bytovej výstavby sa v roku 1998 dokončilo o 1 062 bytov viac jako v predchádzajúcom roku,čo je najvyšší prírastok dokončených bytov od roku 1989.
Podnikateľské subjekty pôsobiace v stavebníctve vytvorili pridanú hodnotu vo výške 25,3 mld.Sk (s.c.).Medziročný pokles pridanej hodnoty o 7,3 %(s.c.)sa prejavil aj na znížení podielu odvetvia na HDP oproti roku 1997 o 0,6 bodu na 4,1 %.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka