Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Stephenson George 

9.6.1781    -  12.8.1848

Britský inžinier . Roku 1812 sa stal ministrom strojného odboru. Zaoberal sa vývojom parnej lokomotívy ,  ktorá bola používaná  od roku 1814 na dopravu uhlia. Postupne sa stal priekopníkom železničnej dopravy  a riadil výstavbu verejnej železničnej trate pre dopravu osôb , ktorá bola dlhá 39 km a do prevádzky bola uvedená roku 1825. Roku 1823 založil spoločne so svojím bratom továreň na výrobu lokomotív , ktorá roku 1829 predstvila známu lokotívu Rocket. Stephenson zahájil rýchly rozvoj nielen britského , ale aj európskeho železničného priemyslu.

Faraday Michael 

22.9.1791     -  25.8.1867

Britský fyzik a chemik. Bol členom Kráľovskej spoločnosti v Lndýne  a mnohých zahraničných akadémiívied. Objavil elektromagnetickú indukciu  , samoindukciu , diamagnetizmus , skapalnil plyn , izoloval benzén. Zaoberal sa aj elrktrochémiou. Zaviedol pojmy elektrické a magnetické pole a siločiary. Faradayove  predstavy matematicky formuloval J.C.axwell.

Watt James 

19.1.1736     -  19.8.1819

Britský inžinier a vynálezca, Vyučil sa za jemného mechanika a celý život zasvetil parnémy stroju. Od roku 1765 systematicky zdokonaľoval Newcomenov stroj. 1775 založil pre továrnika H. Boultona v Soho pri Birminghame tovreň na parné stroje. Watt využil  na pohon parného stroja vlastnú silu pary  aoddelil kondenzačnú fázu z parného valca  do samostatného kondenzátoru.  1784 zkontruoval dvojčinný parný stroj , v ktorom para pôsobí na piest striedavo z oboch strán . K vývoju  parného stroja prispel aj ďaľšími vynálezmi , ako napr. Zotrvačníkový regulátor , štvorkĺbový mechanizmus.

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka