Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


7 Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Analýza dvoch diel na základe prečítaného


7 Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Analýza dvoch diel na základe prečítaného 

  Honoré de Balzac: Otec Goriot (úryvok)

    Ach, keby som bol bohatý, keby som si bol nechal majetok, 
  keby som im ho nebol dal, to by tu boli, oblizovali by mi líca 
  svojimi bozkami. Býval by som v paláci, mal by som krásne 
  izby, sluhov, teplo; a ony by sa rozplývali v slzách aj so 
  svojimi mužmi a deťmi. To všetko bys som mal. Ale takto nič. 
  Za peniaze je všetko, ešte aj dcéry. Ó, kdeže sú moje peniaze? 
  Keby som mal zanechať poklady, balili by ma do obkladov, 
  starali by sa o mňa; počul by som ich, vídal by som ich. Ach, 
  moje drahé dieťa, moje jediné dieťa, moja opustenosť a bieda 
  sú mi milšie! Keď je bedár milovaný, aspoň je isté, že ho 
  naozaj ľúbia. Nie, chcel by som byť bohatý, to by som ich 
  videl. Namôjveru, ktohovie? Obe majú srdce z kameňa. Priveľmi 
  som ich ľúbil, aby ony aspoň trochu ľúbili mňa. Otec má vždy 
  byť bohatý, má....

  a) Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne 
    zobrazovacie metódy z hľadiska umeleckého a filozofického.
  b) Stručne charakterizujte vrcholné zjavy európskeho 
    literárneho realizmus, hlbšie sa zamerajte na základné 
    východiská kritiky morálky buržoáznej spoločnosti v diele 
    Otec Goriot.
  c) Zaraďte ukážku z hľadiska slohových útvarov alebo 
    slohových postupov a z hľadiska drámy ako literárneho 
    žánru.
  d) Aké typy viet prevládajú a prečo? Uveďte frazeologizmus, 
    ktorý vystihuje niektorú myšlienku ukážky. Uveďte 
    expresívne slová (citový vzťah hovoriaceho) a zaraďte ich 
    do systému slovnej zásoby.

  a) Porovnanie romantizmu a realizmu:

   - Realizmus vstupuje do literatúry v rokoch 1875 - 1905. Ako literárny 
    smer sa používa do dnes.
   - Vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä 
    romantizmus.
   - REALIZMUS ako umelecká metóda podáva pravdivá a neskreslený obraz 
    skutočnosti. Na rozdiel od fantázie a snenia romantizmu ide 
    v realizme o zobrazenie všedného života.

   - Romantický autor staval proti prízemnosti života vládnucej 
    spoločnosti buď veľkolepú minulosť, alebo veľkolepú hmlistú vidinu 
    budúcnosti. V romantizme sa zväčša písala poézia. Ďalšie znaky :
     únik do minulosti (glorifikácia),
     idealizácia, vízie, predstavy o budúcnosti,
     výnimočné postavy (aj vydedenci spoločnosti).
  - Realistický autor zostáva na pôde súčasnosti. Realizmus objavil 
   postavy zo všetkých sociálnych prostredí a vrstiev. V realizme sa 
   zväčša píše próza. Ďalšie znaky : súčasné témy, neprikrášlené 
   zobrazenia skutočnosti, opis všetkých spoločenských tried, typické 
   postavy.

  - Z literárnych žánrov sa dostáva do popredia ROMÁN. V 19. storočí sa 
   upevňujú kapitalistické vzťahy a zväčšuje sa moc peňazí a buržoázie 
   To všetko nachádza svoj odraz v literatúre realizmu.

  b) Národné real. literatúry; rozbor Otca Goriota

  Anglická realistická literatúra 

  CHARLES DICKENS
   - Veľký anglický humanista
   - Písal romány,ktorých témou bola kritika kapitalizmu, súdnictva, 
    alkoholizmu, života chudoby:
    KRONIKA KLUBU PICKWICKOVCOV
   - kritika anglickej buržoázie, školstva a výchovy
    DAVID COPPERFIELD
    OLIVER TWIST 
    MALÁ DORRITKA
    ŤAŽKÉ ČASY
    VEĽKÉ NÁDEJE
   - Všíma si spodinu spločnosti (vydedencov), podsvätie. Sú pre neho 
    dosť typickí detskí predstavitelia .
   - Oliver Twist - obsahuje aj romantické prvky; realistické vykreslenie 
    prostredia a vzťahov. Téma: príbeh mladého chlapca Olivera Twista, 
    ktorého prenasleduje nevlastný brat pre testament rodičov, kladie mu 
    do cesty rôzne prekážky a Oliver im odoláva.


  Francúzska realistická literatúra

  HONORÉ de BALZAC
  - Jeho dielo ukazuje široký a mnohotvárny obraz francúzskej spoločnosti 
   v období narastania kapitalizmu v prvej polovici 19. storočia.
  - vo všetkých dielach uplatňuje realistickú metódu odhaľovania ľudských 
   charakterov a spoločenského prostredia.
  - Románový cyklus ĽUDSKÁ KOMÉDIA
  - Je tu zahrnutých asi 97 diel; Najznámejším je

 román OTEC GORIOT.
  Téma: tragika obetavej a bolestne zraňovanej otcovskej lásky.
  Stručný dej: Starý obchodník Goriot žil len pre svoje dve dcéry. Bol 
    dosť majetný a chcel aby sa jeho dcéry mali ešte lepšie.Jeho túžba 
    bola vydať ich za šľachticov, aby sa dostali medzi spoločenskú 
    smotánku. To sa mu aj vyplnilo. Vďaka svojim peniazom ich dobre 
    povydával. Dcéram venoval celý svoj majetok. Hrdý a oslepený ich 
    spoločenským postavením nevidí, že dcéram je jeho osud ľahostajný. 
    Starý Goriot žije v špinavom penzióne ,opustený a sám. Len na 
    smteľnej posteli sklamaný spoznáva, že dcéry ho neľúbili, že 
    namiesto ich lásky mu zostala opustenosť a samota, krutosť svojich 
    dcér "Človek musí umierať, aby poznal, čo sú deti."
  - Tragédia meštiaka Goriota je svedectvom o morálke spoločnosti, 
   v ktorej moc peňazí narušila najzákladnejšie ľudské vzťahy.
  - Dcéry otca Goriota - Anstázia a Delfína sa za spustnutého otca 
   hanbia. Nenájdu si ani čas ísť na jeho pohreb a pošlú len kočiare 
   s kočišom a erbom.

 Ruská realistická literatúra

 NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ
  - písal poviedky, romány, drámy
  - román MŔTVE DUŠE
   Téma : kritika statkárov a hospodárskeho aparátu.Autor poukazuje na 
       úplatkárstvo,pretvárku, ale aj lásku k ruskému národu.
  - román REVÍZOR
   Téma:odkrytie stále sa prehlbujúcej skorumpovanosti cárskej byrokracie

  Lev Nikolaevič Tolstoj
  - písal väčšinou romány 
  - román VOJNA A MIER
   Téma: široký obraz napoleonských ťažení proti národom Európy. Na 
      historickom pozadí vykreslil autor predstaviteľov všetkých 
      spoločenských vrstiev v Rusku. Vyzdvihol hrdinstvo ruského ľudu 
      pri obrane vlasti.
  - román ANNA KARENINOVÁ
   Téma: tragika konfliktu hlavnej hrdinky s aristokratickou 
      Petrohradskou spoločnosťou. Román ukazuje ako táto spoločnosť 
      neodpúšťa Anne smelosť, že unikla z prázdnoty svojho 
      manželstva.

 Fiodor Michajlovič Dostojevský
  - písal hlavne romány
  - román BRATIA KARAMAZOVCI
   Téma: filozofia o zmysle života, dobre, zle a náboženstve
  - román IDIOT
   Téma: vykreslenie človeka s kladnými črtami, ktorého spoločnosť 
      vyčlenila pre čistotu ducha
  - román: ZLOČIN A TREST
   Téma: problém absolútnej slobody jednostlivca.

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka