Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Svetozár Hurban -Vajanský
Suchá ratolesť

Hlavné postavy:

Stanislav Rudopoľský – právnik a maliar, jeho počiatočné nepochopenie snáh národovcov sa počas diela mení. Jeho odnárodnenie má korene u jeho otca, ktorý ako zeman prehral vo voľbách a pridal sa k Maďarom.
Adela Rybárička – krásna výstredná vdova, po ktorej pokukujú muži. Odmieta dokonca aj Stana, lebo ho považuje za jedného z tých, čo si zle vysvetľujú jej správanie, keďže ona je naopak veľmi mravne založená.
Karol Vanovský – slovenský statkár
Mária Vanovská – Karolova manželka
Albert Tichý – slovenský učiteľ
Anna – Tichého láska

Dej:

Objavenie a vlastne celý návrat Stana Rudopoľského na jeho statok v Rudopolí bol veľkým prekvapením, pretože už viac než dvadsať rokov sa tam nik neukázal. Nik nevedel, čo môže od neho čakať. Miestne úrady ho považovali za posilu ich snahy pomaďarčovať miestne obyvateľstvo a ostatní sa ho báli.

No Stano sa sem vrátil s myšlienkou trvalejšieho usadenia, a tak sa rozhodol ísť spoznať okolitý kraj, jeho obyvateľov a zvyky. Ako na prvých natrafil na rodinu Vanovského, kde spoznal aj učiteľa Tichého s jeho Annou. Spočiatku nechápal národný život Slovákov.

Stano sa neskôr zoznámil na pikniku s vdovou Adélou Rybáričkou a vyzeralo to na lásku na prvý pohľad. Ale tentoraz to nevyšlo, lebo Adéla ho ešte nepovažovala pre ňu za vhodného. Na pikniku sa zoznámil aj s Maďarom Svatnayom, s ktorým sa pohádal, lebo urážal myšlienky učiteľa Tichého.

Na pozadí príbehu sa odohráva aj príbeh lásky učiteľa Tichého a jeho Anny, s ktorou sa aj zasnúbil, ale ona začala zrazu strácať zrak a nechcela, aby ju takto Albert videl. Ale Albert sa riadi srdcom, nie inými pohnútkami. Nakoniec slepá Anna umiera v Albertovom náručí.

Našťastie aspoň osud Adély a Stana sa vydarí. Ale tomu predchádzalo plno strastí a komplikácii. Stano stále myslel na Adélu. Medzitým sa Stano spriatelil aj s manželkou statkára Vanovského  - Máriou, ktorá mu dokonca pózovala na obraz. No ani Mária nemá  všetko ľahké, blížia sa voľby a jej manžel začína mať veľa práce a starostí. Naopak Maďar Svatnay robí všetko proti slovenskému národnému hnutiu.

Stano sa predsa odváži ísť za Adélou a navštívi ju u jej mamy. Ona si vypočuje jeho vyznanie, ale ešte stále sa správa, akoby ju to ešte celkom nepresvedčilo.

Stano sa rozhodne postaviť na stranu Slovákov a v súboji so Svatnayom je ranený. Adéla v ňom uvidela dobrého človeka a rozhodla sa za ním ísť. Pomôže mu uzdraviť sa a nakoniec sa zoberú. Stano cíti so svojím krajom a národom ...

Môj názor:

Napriek nudnosti niektorých diel z minulosti Suchá Ratolesť patrí k tým, ktoré sa oplatí  prečítať si. Pútavý dej národného obrodenia, vyjdarený v slovách Vajanského, viac priblíži dej z dejepisných vied.

Súbor poslal: Róbert Žittňan

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka