Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Suchá ratolesť

Autor: Svetozár Hurban-Vajanský
Literárny útvar: román
Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1976
Kniha: 10 kapitol
Hlavný hrdina: Stanislav Rudopoľský

Vedľajšie postavy:                       
Mária Vanovská
Karol Vanovský - manžel Márie
učiteľ Albert Tichý
Anna - chovanica Karola Vanovského
Adela Rybárička

Charakteristika Stanislava Rudopoľského: Je potomkom starej zemianskej rodiny v Rudopolí. Jeho starý otec nemal dobrú povesť; prepadol vo voľbách a v revolúcii sa pridal k Maďarom. Stanislav je vyštudovaný právnik a talentovaný maliar. Nerozumie však snahám Vanovského a Tichého pomôcť slovenskej veci. Po čase ale najmä vďaka učiteľovi Tichému mení svoje názory na národ.

City v ňom prebudí najmä Mária Vanovská a Adela Rybárička. Do prvej z menovaných sa zaľúbi počas maľovania, druhá na neho zapôsobila už na prvý pohľad. Za manželku si nakoniec vezme práve Adelu.

Adela Rybárička: Je mladá vdova s výstredným správaním: fajčí cigarety, hrá karty a organizuje pikniky. Na prvý pohľad pôsobí veľmi uvoľnene, je však hlboko mravná a vnútorne si na tom zakladá.

Je stredobodom pozornosti mužov, no od manželovej smrti si nenarušila povesť žiadnym milostným románikom. Zistí, že Stanislav ju považuje za „ľahkú korisť“, preto ho spočiatku odmieta. Napokon ale zabúda na ješitnosť a stane sa jeho manželkou.

Stručný obsah: Anna navštevuje knižnicu v kaštieli Rudopoľských s dovolením verného sluhu Ondreja. Ten však za ňou raz celý ustráchaný pribehne, aby okamžite z kaštieľa odišla, lebo sa nečakane po mnohých rokoch objavil mladý pán: Stanislav Rudopoľský, ktorý zanechal Rudopolie pred dvomi desiatkami rokov. Jeho príchod sa stal udalosťou po celom kraji. Miestne pomaďarčené úradníctvo v ňom videlo posilu.

Stanislav ako prvých navštívil Vanovských, kde sa stretol aj s učiteľom Tichým. Kým sa Albert pomaly zamilovával do Anny, novoprišelec sa zatiaľ oboznamoval s krajom, ľuďmi a národnými cieľmi. Spočiatku mu bola myšlienka národovcov cudzia: Nevedel pochopiť smútok nad zrušením troch slovenských gymnázií.

Vzťah Anny a učiteľa Tichého pomaly gradoval. Vyznali si lásku a zasnúbili sa. Anna však začala postupne strácať zrak, a keďže nechcela, aby sa Albert viazal s takto postihnutou ženou, vrátila mu slovo a zakázala prístup do domu.

Stanislav sa postupne zoznámil s celou miestnou smotánkou. Spoznal aj výstrednú a vyzývavo pôsobiacu krásavicu Adelu Rybáričku. Zamiloval sa do nej na prvý pohľad, no nebolo mu ešte súdené zblížiť sa s ňou. Všetko sa to udialo na pikniku, ktorý ona zorganizovala. Tu sa tiež dostal do konfliktu so Svatnayom, ktorý urazil učiteľa Tichého.

Neskôr, i keď Rudopoľský stále myslel na Adelu, zaujímal sa aj o Máriu Vanovskú. Strávili spolu množstvo príjemných chvíľ, keď mu pózovala na obraz. Po okolí sa však začali šíriť klebety, a tak Márii nezostalo nič iné, len otvorene sa porozprávať so svojím manželom Karolom. Ten má pred blížiacimi sa voľbami čoraz viac povinností. Nezaostáva ale ani jeho konkurent Svatnay, ktorý robí všetko, len aby slovenská strana neuspela.

Anna medzitým stratila zrak a v náručí Alberta ticho umrela. Ani Stanislav nenachádza v tom čase pokoja. Stále myslí na Adelu; po čase nájde silu a navštívi ju u jej matky. Adela si vypočuje jeho vyznanie, je však urazená, že ju považoval za ľahtikárku a je k nemu veľmi odmeraná. Akonáhle ho ale Svatnay v súboji raní, Adela zabudne na urazenosť a prichádza ho opatrovať do jeho kaštieľa. Pod jej pracovitými rukami sa z neho stáva útulné obydlie a Stanislav vyzdravie. Cíti, že s krajom, do ktorého prišiel, ho viažu mnohoraké putá. Patrí sem a chce byť platný svojmu národu aj svojej novopečenej manželke…

Môj názor: Bola to blbosť !!!

Súbor poslal: Róbert Žittňan

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka