Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Svetozár Hurban – Vajanský

Suchá ratolesť

Referát poslala: Jana Dananayová

     Svetozár Hurban – Vajanský žil od r. 1847 do r. 1916. Dielami  Tatry a more, Kritické listy sa pričinil o nástup realizmu. S. H. Vajanský bol synom Jozefa Miloslava Hurbana. Pracoval ako politik – vodca národniarov, novinár – vydával Národné noviny a literát. Písal poéziu, prózu, cestopisy – novinárske články, literárnovedné štúdie. Vo svojej próze zobrazuje život slovenského ľudu na dedine a život zemanov a inteligencie v meste. Zároveň pri pohľade na zemanov rieši problémy: odnárodnenie a prinavrátenie sa k slovenskému národu; schopnosť zemanov stať na čele slovenského národa; hmotný úpadok zemanov ® hľadá východisko; duchovný úpadok zemanov ® hľadá východisko.

Téma:  Zobrazenie národa – jeho snáh, útrap, túžob a utrpenia prostredníctvom Stana

             Rudopoľského, rodiny Vanovských, Alberta Tichého a vzťahmi medzi nimi.

Idea:  Autor v diele rieši problémy zemanov, hlavne problém schopnosť zemanov stáť na čele

           slovenského národa.

Prostredie:  slovenská dedina, jej okolie, Rudopolie.

Čas:  druhá polovica sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Postavy:  Stano Rudopoľský – bohatý, vzdelaný, inteligentný, veľmi nadaný, sympatický

                                                         mladík

                Karol Vanovský – zeman, bohatý, vzdelaný

                Albert Tichý – mladý, inteligentný, vzdelaný

                Anna Belinská – mladá, pekná, verná

                Zúrik – notár v dedine, všadebol, klebetný

                Mária Vanovská – manželka Karola Vanovského, krásna, mladá, vzdelaná

 

Dej:  Karol Vanovský prichádza so svojou manželkou Máriou a dcérou Lili do svojho zimného domu. Karol je zeman, ktorý stále rozširuje svoj majetok. V jeho dome žije Anna, ktorá patrí do jeho rodiny. Je mladá a chodí si požičiavať knihy do vedľajšieho domu  kaštieľa, ktorý patrí rodine Rudopoľských. Raz ju tam pristihne Stano Rudopoľský, ktorý je majiteľom kaštieľa a vrátil sa doň. Stano po návrate do svojho rodiska chodil na prechádzky po okolí a navštevoval aj ľudí v dedine. Ľudia boli rozdelení na dva protivnícke tábory. Slovákov a Maďarov. Neustále medzi sebou bojovali – ale len ústne- slovne. Stano sa zoznámil aj s rodinou Vanovských. Veľmi sa navzájom obľúbili a Stano ich navštevoval skoro každý deň. V rodine Vanovských  bol častým návštevníkom aj Albert Tichý, ktorý bol učiteľom malej Lili. Bol to mladý učiteľ, ktorému zomreli rodičia aj jediná sestra, ktorú veľmi miloval. Albert Tichý viedol so Stanom dlhé rozhovory o národe, poézii a jeho problémoch. Dedina konala výlet na Vodín, kam prišli všetci zemania aj niektorí šľachtici. Zišli sa tu všetci. Stano sa tu zoznámil s Adelou Rybáričkovou. Bola to mladá vdova, bola bohatá a užívala si život. Stanovi ukazovala okolie a on jej v jednom nebezpečnom momente zachránil život. Stano sa pohádal so Svatnayom, vodcom maďarskej strany, zastal sa Vanovského. Chceli sa mu za to pomstiť, ale varovala ho Adela. Pri jednom posedení v parku Vanovských Anna Belinská povedala Albertovi, že by mu rada nahradila sestru, a že ho má rada. Alebert sa tiež do nej zaľúbil. Anna odišla s malou Lili k jej starému otcovi Kráľovi. Albert sa tam išiel prejsť a prišiel k nim. Boli na prechádzke s Lili a tam sa zblížili. Zasnúbili sa, Kráľ napísal dcére list, nech rozhodne o Anne. Medzitým Stano, ktorý bol veľmi talentovaný našiel v Márii Vanovskej model pre svoje maliarske diela. Pomocou nej namaľoval krásny obraz Grizeldy. Anna dala Albertovi podmienku, aby neprišiel týždeň do domu Vanovských; potom sa mali zosobášiť. Albert ale prišiel skôr, aj keď chcel podmienku dodržať. Stretol Annu a ona ho odmietla. Povedala mu, že nebude jeho ženou. Bola z toho veľmi zúfalá. Albert dal Stanovi svoje básne (boli veľmi krásne) a odišiel z Rudopolia preč. Anna sa zdôverila Márii, že slepne. Preto aj odmietla Alberta. Snažili sa jej pomôcť, ale ona pomaly slepla. Albert sa vrátil a dozvedel sa, čo je s Annou. Aj napriek tomu ju znova požiadal o ruku. Stano sa zaľúbil do Adely Rybáričkovej. Bol za ňou doma a ponúkol jej svoju lásku. Ona ho odmietla. Chystali sa voľby a Zúrik, veľmi klebetný notár a zastupiteľ slovenskej strany, chcel dať kandidovať Karola Vanovského. Tesne pred voľbami vyzeralo všetko vo víťazstvo Vanovského, ale Svatnay odložil voľby o dva týždne neskôr. Keď sa Svatnay pohádal so Stanom na Vodíne, urazil česť Márii Vanovskej. Preto sa chystali na súboj. Svatnay vystrelil skôr a zranil dosť ťažko Stana. Stano s veľkým vypätím síl ešte postrelil Svatnaya. Stano bol odvezený domov, kde ho liečili. Voľby vyhral Svatnay. Stana liečila Adela, ale postupne, ako sa uzdravoval, vídaval ju menej a menej. Anna Belinská medzitým zomrela. Stano sa po uzdravení vybral do Hrušovníka za Adelou. Požiadal ju o ruku a o mesiac už boli manželia.

„My zemania sme suchou ratolesťou slovenského národa...“

„Vo mne ešte vždy väzí neodolateľná predtucha obratu.“

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka