Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Untitled Slovenčina
Zhoda:medzi vetnymi členmi nastava vtedy ak nadradeny vetny člen diktuje podradenemu vetnemu členu gramaticke kategorie.
1.Prisudzovací sklad:podmet+prisudok
2.Zhodny privlastok:Pekne detičky
Väzba:Nastava vtedy ak nadradeny vetny člen diktuje podradenemu vetnemu členu padovu formu.
1.prisudok +preadmet:čital zaujimavu knihu
Primkynanie:Nastava vtedy ak nadradeny vetny člen neurčuje podradenemu vetnemu členu žiadne gramaticke kategorie.
1.Prislovkove určenie:dnes odišiel
2.nezhodny privlastok:Vchod vľavo
Doplnok:špecifivky vetny člen lebosa viaže vo vete k dvom vetnym členom zaroveň.Doplnok stojizväčša za slovesom.
Ak sa Doplnok viže s podmetom,prisudkom je doplnok podmetovy.Ak sa Doplnok viaže s preadmetom je predmetovy
Priraďovacie suvetia:
1.zlučovacie
2.stupňovacie
3.odporovacie
4.vylučovacie
---------------------------------
1.zlučuju vety ktorych deje prebiehaju sučasne alebo tesne za sebou.
Spojky:a,najprv,i,aj,ani,ani ani,aj aj,
3.Obsahy dvoch viet sa navzajom odporuju.
Spojky:ale,no,lež,ibaže,lenže,len,jednako,predsa, a predsa, však
a-môžeme ale nemusime pisať čiarku.
2.spojenie dvoch gramaticky rovnocennych viet z ktotych druha veta ma zavažnejši obsah.
Spojky:ba,ba i,dokonca aj, nielenže,ale i
4.vety ktore vyjadruju deje ktore jeden činiteľ jako podmet nemôže naraz vykonavať.Deje sa navzajom vylučuju.
Spojky:buď ,alebo,či
Čiarky:
Pred spojkami a,ani,i,aj,alebo,či v priraďovacom vzťahu čiarku nepišeme.Při dvojici spojok pišeme čiarku před druhou z nich.Čiarku pišeme před: a jednako, a predsa, a tak ,a teda, a tym,a zatiaľ.

Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu patrí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka