Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ladislav Ballek 1941

#miesto_oblast_28#

Ladislav Ballek 1941

 • - lyrizácia prózy

  - hrdina - individualista, odmieta sa zaradiť do masy

  - Útek na zelenú lúku - 1968, novela

  - Pomocník - 1977, román

  - cez postavy vyjadruje svoj názor -priestor ovplyvňuje život, povahu človeka - po prechode do iného prostredia v ňom dané prostredia bojujú

  - priestor - hlavná téma, postavy v ňom hľadajú identitu

  - kultúra, tradícia ? mentalita

  - asketizmus vs. hedonizmus (užívanie si)

  - akási sociol. štúdia názorov a pováh

  - Útek na zelenú lúku

  - mladý tridsiatnik, Taro Vulkán, stopne auto, šofér decentný, milý, stopár ho chce vyviesť z miery, vyprovokovať, pokoriť

  - tu sa mu to nedarí, šofér je bývalý klerik

  - hl. hrdina je stále na ceste, jeho živ. poslaním je pokoriť ľudí, ktorých si náhodne vyberá (žena vo vlaku)

  - matka ho vychovávala k altruizmu, on zistil, že je to nepraktické, vie, že ak bude dobrý, ostatní budú zraňovať jeho, aby sa tak nestalo, chce sa stať cynikom, zraňovať chce on

  - na záver sa stane klerikovým závozníkom, ktorý je ináč neobľúbený, neskôr sa s ním zblíži, ale nechce byť s ním ani priateľom, klerik sa nato zabije

  - Taro má výčitky svedomia, odíde na zelenú lúku

  - “Starú dušu už nemal a novú ešte nemal pripravenú na smrť človeka”

  - Pomocník

  - vyvolal pozitívne reakcie

  - hl. postava Štefan Riečan - hĺbavý, čestný, moralista, tichý človek, nevie sa presadiť v novom prostredí

  - z horského prostredia sa so ženou a dcérou presťahuje na východné Slovensko (maďarské hranice)

  - pomocník Volent Zančarič - mladý, priebojný

  - postupne Volent preberá všetky Štefanove povinnosti, neskôr aj ženu a dcéru, žena odíde do Čiech, Štefan sa vráti naspäť na stredné Slovensko

  - dcéra sa vydá za Volenta, kt. od nej aj tak neskôr odíde

  - Štefan sa po rokoch vráti a zúboženú dcéru so svojimi vnúčatami berie so sebou na str. Slov.

  Peter Jaroš 1940

  - 60-te roky - mestské prózy, individualistický hrdina, neprijíma konvencie, diktát starších - niečo na spôsob existencionalizmu

  - Zdesenie -román

  -mladý muž vo väzení ako obeť politických procesov

  - jeho žena sa chce rozviesť

  - domov, detstvo, rodina, dedina - napojenie fantázie na realistický základ

  - Krvaviny - zbierka krvavých príhod z dediny

  - Krátke, ale pravdivé utrpenie Tadeáša Surika - T. S. chce narušiť mýtus, že kto odíde do sveta sa nevráti šťastnejší, čo sa mu vôbec nepodarí

  - Tisícročná včela - román 1979

  - priestor ako hlavný motív, chute, vône, farby, tvary

  -Ballek - opustenie priestoru - osudové, vážne

  - Jaroš - dobrodružná, veselá výprava

  - scéna pre výjavy - vitalita, veselosť, telesnosť, prirodzenosť

  - karnevalizácia - striedanie vysokých a nízkych motívov

  - smiech - ponižovanie vysokých motívov, vyzdvihovanie nízkych

  - otec rodu zomiera na obžerstvo, synovia Samo (socialista, chce sa angažovať dovtedy, kým mu nezastrelia syna, potom sa stáva mlynárom) a Valent (kapitalista ako vyšitý)

  Pavel Vilikovský

  - 1965 - Citová výchova v marci - prvá novela

  - 1983 - Prvá veta v spánku - zbierka detektívnych príbehov

  - 1989 - Večne je zelený

  - 1989 - Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch

  - postmodernizmus - ako napr. Meno ruže (V. Hugo)

  - postmod. dielo - otvorené, mnohovýznamový celok, poskytuje neobmedzené množstvo interpretácií

  - fragmentácia - dielo sa skladá z množstva častí, mozaika

  - návrat k histórii - všetko už bolo povedané, vyjadrené, postmodernisti s snažia s tým pohrať

  - Večne je zelený

  - hl. hrdina starec, bývalý tajný agent, rozpráva mladému poslucháčovi, starec ho ironizuje, zhadzuje

  - starec, keď začne rozprávať, stále odbočuje, keď si spomenie na niečo nové

  - provokatívny začiatok - “Bol som mladý, krásny, začínal som ako milenec plukovníka.”

  - jeho rozprávačský talent - story pretkáva narážkami na množstvo diel

  - interpretácia - špionážny príbeh

  - pornografický

  - sparodovaná výpoveď o charaktere Slovákov a o Slovensku

  - Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch

  - starší muž v dnešnej dobe, žije so starou, nevládnou matkou, usmrtí ju, aby sa nemusel o ňu starať, nie je podozrivý, ale napriek tomu má obavy o existenciu, pocit samoty

 • Projekt hostuje Slovaknet.
  Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka